Vijftig jaar geleden, op 9 november 1963, werd de Nationale Federatie der Beroepsverenigingen van Begrafenisondernemers van België opgericht. Het jubileum krijgt speciale aandacht tijdens de 50ste Algemene Vergadering van de Federatie, die op zaterdag 20 april plaatsvindt in het Stadhuis van Antwerpen.

De organisatie, die in 1975 officieel werd herdoopt in Nationale Federatie van Beroepsverenigingen en Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België, heeft van bij haar ontstaan geijverd voor de professionalisering van het beroep van begrafenisondernemer, voor een optimale samenwerking met de overheid en voor een goede samenwerking en confraterniteit tussen de aangesloten leden. 50 jaar na de oprichting kan de Federatie er zich op beroemen dat deze doelstellingen meer dan verwezenlijkt zijn. De toegang tot het beroep is een feit, er heerst sociale vrede en de belangen van zowel de begrafenisondernemer als de klant worden optimaal verdedigd.

De Federatie is als lid van de Hoge Raad voor de Middenstand één van de laatste verenigingen die nog Nationaal gestructureerd zijn. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om aan alle ideeën tegemoet te komen, blijft de leuze ‘Eendracht maakt macht’  tot op vandaag de drijfveer van de Raad van Bestuur.

Verdienstelijke Antwerpse begrafenisondernemers stonden een halve eeuw geleden mee aan de wieg van de Federatie. Om die reden werd deze keer het Antwerpse Stadhuis gekozen als locatie voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Op zaterdag 20 april vinden niet alleen de traditionele algemene vergadering en het jubileumdiner plaats, maar ook de uitreiking van de eretekens van de Eliten van de Arbeid. Deze belonen de ingeschreven ondernemers voor hun kennis, inzet en gedrevenheid voor het beroep.

De voorbije jaren is de dood en alles wat ermee te maken heeft in belangrijke mate uit de taboesfeer gehaald. Dit is een positieve evolutie, al was het maar omdat de dood onlosmakelijk verbonden is met het leven. Niettemin blijft een overlijden, niet in het minst voor de nabestaanden, een van de moeilijkste momenten in iemands leven. Het is de taak van de begrafenisondernemer om de rouwende familie op die momenten met raad en daad bij te staan. De aandacht voor het 50-jarig bestaan van de Federatie en het parcours dat de vereniging in die halve eeuw heeft afgelegd, betekent voor de leden een beloning en een erkenning voor hun dagdagelijkse inzet en toewijding aan een geleefd leven.

Antwerpen, 20 april 2013

Johan Dexters

Voorzitter

Deel dit!

Plaats een reactie