documentenEen aangifte van overlijden gebeurt niet in elke gemeente op dezelfde wijze.  Zo blijkt uit verschillende aangiften van begrafenisondernemers in verschillende provincies.  De verschillen liggen vaak bij instanties die hier en daar een eigen interpretatie geven aan de aangifte van overlijden en het Vlaams Decreet op lijkbezorging niet altijd even goed kennen.

 

Zo kunnen er verschillen zijn, in deze enkele gevallen:

  • aanvraag tot crematie: mag zowel de bevoegde persoon die in de lijkbezorging zal voorzien ondertekenen, en ook de nabestaanden, zo zijn er gemeenten die deze regeling weigeren, wanneer een begrafenisondernemer de crematie aanvraagt en ondertekend, toch is dit perfect toegelaten door het Vlaams Decreet.
  • geen trouwboekje: vandaag kunnen instanties het rijksregister raadplegen, zodoende kan men de afstamming terugvinden, er zijn gemeenten die verplichten dat een akte van geboorte of huwelijksakte wordt opgevraagd indien er geen trouwboekje gevonden wordt.
  • toelating tot begraven, gemeente begraafplaats: Wanneer het overlijden heeft plaatsgevonden in een andere gemeente dan waar de overledene begraven zal worden, kan het zijn dat instanties al dan niet een toelating tot begraven afleveren door de gemeente van de begraafplaats, dit wordt niet overal gevraagd.

 

Per provincie, in deze enkele gevallen:

  • Antwerpen: Wordt veelal niet meer gevraagd naar een toelating tot begraven van de gemeente waar de teraardebestelling of asbestemming zal plaatsvinden.  Afstamming bekijkt men in het rijksregister.
  • Oost-Vlaanderen: Werd gevraagd naar een toelating tot begraven van de gemeente alwaar de teraardebestelling of asbestemming zal plaatsvinden.  Afstamming bekijkt men in het rijksregister
  • West-Vlaanderen: Werd gevraagd naar een door de familie ondertekende aanvraag tot crematie, de ondertekende aanvraag tot crematie van de begrafenisondernemer werd geweigerd.  Tevens werd er gevraagd naar een geboorteakte of huwelijksakte bij verlies van een trouwboekje. Wat een dag vertraging met zich meebracht, daar de geboorteakte schriftelijk moest worden aangevraagd bij de gemeente van geboorte.  Er werd eveneens gevraagd naar een toelating tot teraardebestelling of asbestemming van de gemeente waar de teraardebestelling of asbestemming op de begraafplaats zou plaatsvinden.  Deze laatste aangifte heeft 3 dagen in beslag genomen, daar de toelating tot begraven van een Waalse gemeente kwam en de geboorteakte werd opgevraagd in een gemeente rond het Brusselse.


Enkele aangiften, enkele verschillen

Dit zijn slechts enkele gevallen, waarbij er duidelijke verschillen zijn.  Niet altijd even evident als begrafenisondernemer die de aangifte van overlijden in orde wil krijgen.  Wanneer niet overal op dezelfde manier gewerkt kan worden, kan men zich weer de vraag stellen waarom er niet meer op elkaar wordt afgesteld binnen bepaalde instanties?


Administratieve vereenvoudiging?

Eén manier van werken, één software, zodat begrafenisondernemers en het personeel van instanties vlot kunnen werken?  Administratieve vereenvoudiging is hier misschien een goede benaming voor?  Wat de begrafenisondernemers dus opvalt, is dat de aangifte van overlijden in Antwerpse gemeenten veel vlotter afgehandeld worden dan in andere gemeenten of steden in andere provincies.


Waarom hier niet en daar wel?

De begrafenisondernemers willen niemand met de vinger wijzen, maar toch vallen deze verschillen hard op.  Bij de weigering van de door de begrafenisondernemer ondertekende aanvraag tot crematie, kreeg de man koudweg te horen: “Dat wordt hier niet toegelaten.”  Er zijn nog veel begrafenisondernemers die de familie laten ondertekenen, toch zijn er ook die zelf in naam van de familie, de aanvraag tot crematie ondertekenen.

Art. 20. § 1. Iedere aanvraag tot toestemming wordt ondertekend door degene die
bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien of door zijn gemachtigde. 

Deel dit!

Plaats een reactie