In het crematorium van Antwerpen is vandaag Osiris voorgesteld. Een online platform waarmee de uitvaartsector, lokale besturen en de federale Dienst Administratieve Vereenvoudiging de administratieve afhandeling van een overlijden willen digitaliseren.

Via digitale weg kunnen begrafenisondernemers, crematoria en gemeentepersoneel benodigde formulieren uitwisselen zonder nog fysieke verplaatsingen te moeten ondernemen. Dubbel werk wordt dan vermeden.

Het initiatief komt van de intergemeentelijke samenwerking, intercommunale Pontes, vooral actief in de provincie Antwerpen en Limburg, en V-ICT-OR, de vereniging van ICT-medewerkers bij lokale besturen.

“Een aangifte van een overlijden is vandaag nog een erg complexe administratieve aangelegenheid en het kan meer dan een dag duren voor een uitvaartondernemer van de gemeente verneemt wat de laatste wilsbeschikking was”, zegt Carine Leys, voorzitter van Pontes.

“Bij dit nieuwe platform zijn zowat alle actoren betrokken. Sommige daarvan waren zelf al volop bezig met digitalisering. Met dit initiatief zorgen we dat er uniformiteit kan ontstaan. Het foutenpercentage bij het uitwisselen van gegevens wordt ook kleiner en alles zal sneller gaan.”

Gefinancierd door de uitvaartsector zelf

Osiris wordt gefinancierd door de uitvaartsector zelf, maar kreeg wel medewerking van de overheid. “Jaarlijks zijn er in België ongeveer 100.000 overlijdens, en uitvaartondernemers spelen een cruciale rol bij het verlichten van de taken van de nabestaanden”, zegt staatssecretaris Theo Francken (N-VA), bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging. “Zij moeten echter veel paperassen verwerken en daarvoor fysieke verplaatsingen maken. Ik ben blij dat we een coördinerende rol hebben gespeeld in de vereenvoudiging daarvan.”

Lier en Bonheiden starten nu al met een pilootproject. De uitrol voor het hele land is gepland voor begin 2019.

Op termijn moet het ook mogelijk worden via het platform gegevens uit te wisselen met onder meer dokters (e-Health), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Algemene Directie Statistiek.

bron: hln.be

Deel dit!

Plaats een reactie