documentenVoortaan mogen medewerkers van de begrafenissector (PC 320) op zondag en ’s nachts werken, voor zover ze op dat ogenblik van wacht zijn én de effectief geleverde arbeidsprestaties dringend en inherent aan het beroep zijn. 

Door deze maatregel wordt er tegemoetgekomen aan de noden binnen de sector, gezien de onvoorziene en dringende aard van het werk. De mogelijkheid om op zondag en ’s nachts te werken voor de werknemers die ingeschakeld worden in wachtdiensten was reeds voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst van de sector. Deze regel wordt nu bevestigd door een Koninklijk Besluit.

De begrafenissector omschrijft een wachtdienst als de toestand waarin de werknemer zich plaatst om snel te kunnen worden bereikt door de werkgever, en om alzo op korte termijn gevolg te kunnen geven aan iedere oproep tot het leveren van dringende prestaties inherent aan het beroep. De wachtdiensten moeten op ondernemingsniveau verder omschreven worden en de uurroosters moeten verplicht deel uitmaken van het arbeidsreglement.

Er is geen sectorale premie voor zondag- of nachtarbeid voorzien. Werknemers die van wacht zijn ontvangen wel een wachtpremie.

Bron: Koninklijk Besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag en ’s nachts tewerk te stellen, B.S. 11/5/15, in werking op 21/5/15.

Koninklijk Besluit: 320-kb-weekendwerk

Deel dit!

Plaats een reactie