BegraafplaatsNatuurbegraafplaatsenNieuwsWetgeving

Aanpassing van het Vlaams decreet voor natuurbegraafplaatsen in Vlaanderen

natuurbegraafplaats kopie 2Het nieuws over een mogelijke natuurbegraafplaats in het Gentse bracht meteen een aanpassing van het Vlaams decreet op lijkbezorging en begraafplaatsen met zich mee.  Bevoegd minister Joke Schauvliege zou werken aan een oplossing binnen het huidige decreet, opdat natuurbegraafplaatsen zouden kunnen worden ingericht in Vlaanderen.

Vandaag wordt er enkel begraven op begraafplaatsen van de gemeente of stad

Toch zijn er enkele bedenkingen bij welke aanpassingen er nodig zouden zijn.  Eerst en vooral wordt er in Vlaanderen enkel begraven op begraafplaatsen in handen van de gemeenten of steden.  Privé kan de consument niet begraven worden, tenzij zij voldoen aan specifieke uitzonderlijke regels.  Begraafplaatsen kunnen niet privé worden ingericht, zoals wel kan in vele andere Europese landen.  Een natuurbegraafplaats zou dan al moeten worden ingericht op een huidige bestaande begraafplaats, alwaar men de plaats heeft voor zulke natuurbegraafplaatsperk in te richten.

Eeuwige grafduur?

Vervolgens zijn natuurbegraafplaatsen eeuwig qua grafduur, toch in andere landen.  Een eeuwige grafduur bestaat niet meer in de huidige wetgeving.  Het wordt ook niet meer toegestaan.  Men zou dan voor de natuurbegraafplaatsen een grote uitzondering moeten maken.  Of zal men de resten na een bepaalde grafduur, geconcedeerd of niet-geconcedeerd, ook verwijderen zoals bij een graf zoals wij die dezer dagen gewoon zijn?  Het vraagt meer dan enkel kleine aanpassingen binnen het decreet.

Moet het een bosrijke omgeving zijn?

Een natuurbegraafplaats is vaak een bosrijk stuk grond.  Begraafplaatsen in Vlaanderen zijn zeker niet allemaal bosrijk, laat staan dat er veel bomen staan.  In het verleden werden begraafplaatsen veelal buiten de grenzen van een stadscentrum opgetrokken, op een weide of open plek.  Hoe men deze belangrijke punten zal oplossen valt af te wachten.

Spreekt men van discriminatie tussen “gewone graven” en een natuurgraf?

Men zou een uitzondering moeten maken tussen een natuurbegraafplaats en een gewoon graf.  Hoe zal men hiervoor kosten berekenen wanneer een natuurbegraafplaats wel eeuwig is en een graf op een gewone begraafplaats dat niet kan zijn.  Spreekt men hier dan niet van discriminatie tussen zij die een natuurbegraafplaats verkiezen en zij die een normaal graf wensen op een begraafplaats?  Want het ontruimen van “gewone graven” brengt veelal pijnlijke situaties mee voor nabestaanden.

Grote vraagtekens bij veranderingen in praktijk

Het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend in verschillende media, maar de realiteit brengt toch meerdere vraagtekens met zich mee.  Wat zullen de voorwaarden zijn voor een natuurbegraafplaats?  Zal men deze toch privé mogen inrichten?  Zal het de eerste stap zijn richting een privatisering van een uitvaartaspect binnen de Belgische grenzen?  Een andere belangrijke vraag zal kunnen zijn: welk orgaan gaat deze natuurbegraafplaatsen controleren, alsook de kosten die ervoor gemaakt of gevraagd zullen worden?

Misschien zal men het op veilig spelen en de natuurbegraafplaatsoptie binnen de huidige grenzen van een begraafplaats laten inrichten.  Wat niet alle vraagtekens zal doen verdwijnen.

©C.B.

Dit vind je waarschijnlijk ook leuk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *