Cadillac_DTS_Wanneer we denken aan de aangifte van overlijden, denkt men als begrafenisondernemer al snel: extra werk en verlies van tijd.  Zeker wanneer je het druk hebt.  De papiermolen is niet altijd een plezier en vereenvoudiging zou misschien welkom zijn?  Toekomstgericht denken aan vereenvoudiging van bepaalde zaken, kan het werk van de moderne begrafenisondernemer wellicht verlichten. 

Een Vlaams of Belgisch aangifteplatform, een toekomst?

Een Vlaams of Belgisch aangifteplatform, voor de aangifte van overlijden, kan de begrafenisondernemer een heel pak tijd besparen.  Men zou bijvoorbeeld kunnen werken met een centraal systeem waarmee men, met paspoort en paswoord, gemakkelijk digitaal de aangifte kan doen en ze digitaal ondertekenen? Aan de andere kant, kan de ambtenaar van de desbetreffende gemeente het overlijden mee verwerken, en de toelating tot crematie of begraven doormailen naar het e-mailadres van de begrafenisondernemer die de aangifte uitvoerde en geregistreerd staat.

Steden waarbij de begrafenisondernemer slechts een keer per maand moet tekenen

Er zijn al steden in Vlaanderen die werken met een online systeem, waarbij de uitvaartondernemer slechts één keer per maand naar de dienst burgerzaken dient te gaan, om de nodige handtekeningen te plaatsen.  Uiteraard kan dit niet van vandaag op morgen, toch kan het ons beroep als begrafenisondernemer veel eenvoudiger maken en zelfs professioneler.  Kans op fouten maken wordt dan kleiner.  Zelfs langs beide kanten, wanneer er toegang is om online te werken, moeten gegevens niet steeds manueel worden ingevoerd.  Een simpele invoering van naam of rijksregisternummer, na inlog van de begrafenisondernemer of bevoegde, kan al veel gegevens zonder probleem vanzelf oproepen.

Hoeveel tijd steekt men als begrafenisondernemer in de papiermolen?  Veel.  Wanneer we tijd kunnen besparen met een professionele aanpak, komt dit de consument enkel ten goede, want er is meer tijd voor persoonlijke service.  Om maar een voorbeeld te noemen.

Deel dit!

Plaats een reactie