documentenHoe vaak gebeurt het niet, dat een familie naar de begrafenisondernemer komt met de vraag: “Waarom wil de bank de uitvaartfactuur of de factuur van de koffietafel niet betalen?”  Naar alle waarschijnlijkheid gebeurt dit vaak.  Wanneer het saldo van de bankrekening van de overledene voldoende omvat, heeft de bank geen reden om de uitvaartfactuur, al dan niet met koffietafel kosten erbij, tegen te houden en niet te betalen.  Soms wordt er dan naar het hoofdkantoor te Brussel gebeld om te weten wat er al dan niet mag gebeuren.

Een uitvaartfactuur niet betalen, daar is geen reden toe

Geen betaling uitvoeren van de uitvaartkosten, daar is hoegenaamd geen reden toe.  De uitvaartkosten of koffietafel kosten kunnen en mogen voldaan worden met het tegoed op de rekening van de overledene.  Al te vaak gaan misnoegde families naar hun begrafenisondernemer met de factuur op zak.  Ze vertellen hoe bepaalde banken soms de uitvaartfacturen weigeren om verschillende redenen die uiteindelijk geen fundament hebben. Het gaat dan om kosten die te maken hebben met de uitvoering van de uitvaart, al dan niet met een afzonderlijke factuur voor een koffietafel.

Wachten op je geld, als begrafenisondernemer

Hoe ga je als begrafenisondernemer om met zulke praktijken?  Tenslotte is het geld dat niet naar uw rekening wordt overgeschreven, waarvoor men wel goederen en diensten geleverd heeft.  Na lang aandringen kan het zijn dat bank toch de kosten van de uitvaart, overschrijven naar de rekening van de begrafenisondernemer.  In bepaalde gevallen is de vervaldatum van de factuur verstreken en heeft de uitvaartondernemer het recht, indien de verkoopsvoorwaarden zo opgesteld staan, intresten aan te rekenen voor de openstaande rekening.

Echter kunnen nabestaanden hier niet altijd met de vinger aangewezen worden.  De uitvaartfactuur wordt niet automatisch door de notaris overgeschreven indien daar niet uitdrukkelijk om gevraagd wordt.

Deel dit!

Plaats een reactie