overbrengwagenNaar aanleiding van verschillende mediaberichten gisteren, waarbij leden van VARU en de Nationale Federatie hun verhaal deden, geven kranten hier veel aandacht aan.  Titels zoals ‘begrafenisondernemers vechten om lichamen’ zijn het gevolg.

Zo komt de uitvaartsector weer negatief in het daglicht.  We mogen uiteraard niet ontkennen dat er dingen gebeuren die niet kunnen. Als beroepsvereniging kan je niet controleren wat er achter de schermen plaatsvindt bij leden.

Bepaalde kranten schrijven dat Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) alle betrokkenen rond de tafel wil.  Een aanpassing van het Vlaams decreet waarbij alle praktijken, hoe dan ook, kunnen worden gestopt.  Afspraken maken met begrafenisondernemers, als instelling, kan uiteraard niet.  Nabestaanden zijn overmand door verdriet en kunnen misschien op een moment van overlijden, geen goede beslissing nemen.

Eender welke manier van beïnvloeden, door ambulancepersoneel, brandweer, politie, dodentransporten, zou moeten overschreven worden?  Zodat de nabestaanden altijd eerst gecontacteerd worden, alvorens men een lichaam ergens naartoe brengt.

Wanneer men toch kiest voor een begrafenisondernemer en het lichaam ligt bij een andere begrafenisondernemer, komt men voor extra kosten te staan.  Het lichaam moet twee keer overgebracht worden.  Dit ten koste van de nabestaanden.  Nabestaanden weten op dat ogenblik vaak niet dat er een extra kost komt.

Wanneer het Vlaams decreet zou worden aangepast, zodanig dat nabestaanden eerst gebeld worden vooraleer er een lichaam ergens naartoe gebracht wordt, kan men al veel oplossen van deze problematiek.  Kan men de nabestaanden niet meteen contacteren, dan verplicht het lichaam vervoeren naar een neutraal mortuarium.  Op die manier wordt de vrije keuze gevrijwaard.

Deel dit!

1 reactie

  1. Ik ben het er volledig mee eens dat het niet de taak van het ziekenhuispersoneel e.d.om de familie meteen te belasten met het feit welke begrafenisondernemer ze kiezen voor het afhalen van hun dierbare overledene, terwijl ze er pas van bewust zijn, en nog volledig (al dan niet) in paniek zijn daardoor ! Veel families zijn daar nog onwetend in op dat moment en worden dan veelal beïnvloed door een of andere verpleger, verpleegster, ambulancier of politiemensen. Bij sommige ziekenhuizen en/of bejaardentehuizen, gaat het soms zo ver dat, als er zich een overlijden voordoet s’nachts, wat regelmatig gebeurd, en er is op dat moment geen familie te bereiken, zij dan zelf de keuze van begrafenisondernemer bepalen. De familie mag dan achteraf zelf een ondernemer kiezen, maar iedereen weet dat de meeste families op dat moment dat niet meer aandurven nietwaar ? Ik ben er dan ook volledig mee eens dat er een reglement komt waarbij de familie de vrije keuze krijgt rustig een begrafenisondernemer aan te stellen.

Plaats een reactie