De bisschoppen hebben beslist dat vanaf 8 juni de oblaties (tarieven) voor uitvaarten opnieuw mogen gevraagd worden zoals voor de Lokdown.  (Voor de Vlaamse bisdommen en het Aartsbisdom Mechelen-Brussel 275 euro voor de bisdommen Luik, Namen en Doornik 200 euro)

Sinds de corona crisis hadden de bisschoppen beslist het kerkrecht tijdelijk te schrappen en geen geld te vragen voor kerkelijke uitvaarten.  Deze maatregel is dus niet meer van toepassing en gaat de normale gang van zaken weer van start van voor de corona maatregelen.

Deel dit!

Plaats een reactie