Jarenlang voert het crematorium van Kortrijk een juridische strijd tegen een actiecomité uit de omgeving.  Nu heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen na drie jaar beslist dat het crematorium op Hoog Kortrijk ingeplant is zoals het hoort en er niets mis is met de bouwvergunning.Crematorium Uitzicht benadrukt dat meer dan twintig meetcampagnes de voorbije vier jaar nooit een overschrijding van een milieunorm hebben aangetoond. Ook voor het verkeer is er geen overlast. Het crematorium reikt de hand naar de buurtbewoners om voortaan in overleg samen te werken.

Vandaag verneemt Intercommunale Psilon, de intergemeentelijke vereniging die het crematorium beheert, dat ook de gemeenteraad van Kortrijk besliste om een milieueffecten studie (plan-MER) te laten opmaken. Deze studie moet de nodige voorwaarden bepalen voor een opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de omgeving sportcentrum/begraafplaats Hoog Kortrijk.

Psilon ziet deze milieustudie met vertrouwen tegemoet, gesterkt door het recente duidelijke arrest omtrent de bouwvergunning én door de gunstige resultaten van alle milieumetingen uit de voorbije vier jaar.

Directeur Jan Sabbe: “de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het initiatief van de Stad Kortrijk bieden perspectieven voor een duurzaam voortbestaan van het crematorium. Dit geeft de nodige stabiliteit en rust om onze dienstverlening in alle sereniteit verder uit te bouwen, ten dienste van families in moeilijke omstandigheden.”

Crematorium UITZICHT reikt nogmaals een open hand naar het actiecomité en naar de mensen uit de ruime omgeving van de begraafplaats Hoog Kortrijk. Voorzitter Kurt Vanryckeghem: “Laat ons nu eindelijk de krachten bundelen. We blijven er van overtuigd dat er voor de buurt en de regio veel meer winst te halen is vanuit een open dialoog, in plaats van een voortdurend en zinloos juridisch gebekvecht.” Psilon blijft alvast bereid om alle constructieve voorstellen voor een goede nabuurschap ernstig in overweging te nemen.

bron: zwav-nieuws.be & focus-wtv

Deel dit!

Plaats een reactie