Grafgallerij in NederlandHet bovengronds begraven, in een grafgallerij, is in Vlaanderen toegelaten.  Slechts enkele gemeenten geven hun inwoners de mogelijkheid om bovengronds begraven te worden.  Toch zou het voor het milieu veel minder belastend zijn, dan een klassieke teraardebestelling.  Is het bovengronds begraven niet aantrekkelijk omdat crematie de bovenhand heeft?  Of weet de consument niet eens dat dit mogelijk is?

In elk geval komen moderne grafgallerijen niet meer in contact met het grondwater en wordt alles gefilterd.  Misschien kunnen we ons de vraag stellen waarom gemeenten of steden hierin niet investeren?  Het kostenplaatje?  Of is het onwetendheid?  Is er te weinig vraag naar?  In landen zoals Spanje en Italië is bovengronds begraven reeds jaren de standaard.  Omdat men simpelweg niet altijd kon of kan begraven in deze landen.  Bepaalde delen liggen op rotsachtig gebied wat de mogelijkheid tot begraven wegneemt.

Met bovengronds begraven in een grafgallerij warmt men de aarde niet op.  Men vervuilt ook geen aarde.  Gassen worden gefilterd en de stoffelijke resten verdwijnen sneller, omdat er een constante luchtvoorziening is.  Bovengronds begraven vormt dus geen vervuilende optie.  Misschien wel een van de minst vervuilende.  Gemeenten en steden kunnen dus ook voorzien in een grafgallerij die bovengronds wordt opgetrokken, zodat de burger kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden.

Deel dit!

2 reacties

  1. Het bovengronds begraven moet vooral gezien worden als een extra keuzemogelijkheid, niet als een milieuvriendelijkere of goedkopere variant op begraven. Er zijn in Nederland enkele van dergelijke (kostbare) complexen geplaatst en die zijn niet erg populair.
    Uit onderzoeken van o.a.ons Ministerie naar de milieuhygienische effecten van lijkvertering is gebleken dat begraven geen gevolgen heeft voor de bodemkwaliteit (bodem en grondwater). Dit zou dus geen argument moeten zijn om bovengronds begraven te promoten. Bovendien is er weinig duidelijkheid over de lijkvertering in dergelijke systemen. In Italie probeert de regering vanwege dat aspect het bovengronds begraven te ontmoedigen. In Milaan worden overledenen eerst in de grond begraven en dan pas bijgezet in de galerij omdat er anders stagnatie in de ontbinding optreedt. Vanwege het vele beton wat gebruikt wordt is het veelal ook geen ‘groene optie’- in tegendeel: het is een flink volume dat op de begraafplaats geplaatst wordt! Kortom: investeer in een goed systeem en pas het mooi (en kleinschalig) in als extra keuzemogelijkheid die ook meer mag kosten en wellicht niet kostendekkend is. Orienteer ook eerst elders naar ervaringen!

  2. Christophe Bruyneel on

    Het bovengronds begraven wordt echter wel in vele andere landen aanzien als een groene optie in de uitvaart. In vergelijking met crematie, dat een veel grotere impact heeft op ons milieu dan bovengronds begraven of gewoon begraven. Crematie is zeker niet de meest groene keuze. Er zijn veel landen waar er ervaring genoeg is in bovengronds begraven. Waar zit het verschil in een grafkelder onder de grond in beton en een grafkelder boven de grond in beton? Beton komt er altijd aan te pas. Om nog maar te zwijgen over de urnenkelders die massaal worden geplaatst, in beton of andere producten. Wellicht zal het bovengronds begraven geen succes kennen in België. Het grote verschil tussen Nederland en België zit hem erin dat begraafplaatsen door de overheid worden ‘uitgebaat’, en er dus een maatschappelijk draagvlak is. Niet zo zeer het eventuele probleem of het al dan niet kostendekkend is of zou zijn.

Plaats een reactie