Browsing: Federale overheid

De uitvaartwetgeving is in ons land misschien wat aan vernieuwing toe?  Heeft onze huidige wetgeving een upgrade nodig?  Zo zijn er verschillende onderdelen in de huidige wetgeving die het niet toelaten om als begrafenisondernemer vlot te werken.  In de eerste plaats zijn er de verschillen tussen de gewesten.  Een kluwen van wetgeving wat wellicht niet enkel van toepassing zal zijn in de uitvaartsector, maar het is nu eenmaal het onderwerp van deze website.

Als begrafenisondernemer bestaat de kans dat u in contact komt met een overlijden ten gevolge van ebola.  Hiervoor heeft de federale overheid een speciale website opgericht: http://www.info-ebola.be/  Op deze website staan ook specifieke richtlijnen voor uitvaartprofessionals die met een ebola overlijden geconfronteerd kunnen worden.