Browsing: Nieuws

Psilon, de intercommunale van crematorium Kortrijk die 21 gemeenten in Midden- en zuid West-Vlaanderen groepeert, plant een tweede crematorium in de regio Roeselare.  Psilon werd in het leven geroepen voor de realisatie van Uitzicht, het crematorium in Kortrijk. “Binnen het huidig crematorium in Kortrijk zitten we nu aan 2500 crematies. We merken dat dat aantal nog steeds stijgt”, zegt Kurt Vanryckeghem, nieuwe voorzitter van Psilon. “Als we aan de limiet zitten dan zullen we moeten uitkijken naar een nieuw crematorium en dan denken we aan de regio Roeselare”.  Psilon heeft zijn raad van bestuur en directiecomité vernieuwd. Kurt Vanryckeghem, burgemeester van…

50 jaar Nationale Federatie der Beroepsverenigingen van Begrafenisondernemers van België Op 20 april 2013 vierde de Nationale Federatie feest. Het 50 jarig bestaan van de  Nationale Federatie der Beroepsverenigingen van Begrafenisondernemers van België. 

Vijftig jaar geleden, op 9 november 1963, werd de Nationale Federatie der Beroepsverenigingen van Begrafenisondernemers van België opgericht. Het jubileum krijgt speciale aandacht tijdens de 50ste Algemene Vergadering van de Federatie, die op zaterdag 20 april plaatsvindt in het Stadhuis van Antwerpen. De organisatie, die in 1975 officieel werd herdoopt in Nationale Federatie van Beroepsverenigingen en Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België, heeft van bij haar ontstaan geijverd voor de professionalisering van het beroep van begrafenisondernemer, voor een optimale samenwerking met de overheid en voor een goede samenwerking en confraterniteit tussen de aangesloten leden. 50 jaar na de…

Waar is de overledene naartoe? Een waar gebeurd verhaal, waarbij de nabestaanden het slachtoffer geworden zijn van foute informatie en valsheid. Het betreft een overlijden in Antwerpen waarbij de nabestaanden foutief geïnformeerd werden door het ziekenhuis A, alwaar de overledene naartoe gebracht werd. Het betreft een overbrenging van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis, van dezelfde ziekenhuisgroep. Wanneer men komt te overlijden in ziekenhuis A moet men worden overgebracht intern naar ziekenhuis B. Uit respect voor alle partijen worden er geen namen genoemd. Eveneens heeft de betreffende familie toestemming gegeven om dit artikel op deze manier te publiceren met de…

Het tweede crematorium in het Brussels gewest komt op het kerkhof van Evere. Het nieuwe crematorium kost 3 miljoen euro. Dat staat te lezen in Le Soir en wordt door de gemeente bevestigd aan brusselnieuws.be. De eerste plannen voor een crematorium dateren al van 2005. Het dossier sleepte tot nu aan, onder meer door protest over graven die verplaatst moesten worden voor het nieuwe gebouw. Bijkomende moeilijkheid was dat het gebouw geheel in Brussel moest liggen. Een deel van het kerkhof ligt op grondgebied van de gemeente Zaventem.

Eerste schepen Marc Florquin (sp.a-Groen) is de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van crematorium Hofheide in Holsbeek. Dat werd op 26 maart ll. beslist. In deze functie volgt hij Bob Simons op Het openbare crematorium Hofheide is een intergemeentelijke samenwerking. Aangezien de laatste jaren meer dan de helft van de overledenen gecremeerd wordt, is een modern crematorium als Hofheide noodzakelijk. Marc Florquin is zeer tevreden met zijn benoeming tot voorzitter van de Raad van Bestuur: “Het crematorium vervult een belangrijke maatschappelijke functie. Hofheide biedt een volledig dienstenaanbod aan: daartoe behoren de eigenlijke crematie, afscheidsplechtigheden, asbestemming op de site en…

De stad Oostende heeft een akkoord bereikt met de Groep Verhelst voor de aankoop van de voormalige steenbakkerij De Keignaert en een stuk landbouwgrond langs de Grintweg. De aankoop van de site van tien hectare kost 1,2 miljoen euro. ‘Het terrein wordt gekocht van zodra het gebouw afgebroken is. Dat moet volgend jaar gebeuren’, zegt schepen Yves Miroir (SP.A). De stad Oostende wil op de site een crematorium bouwen. Een precieze datum is er nog niet. ‘Eerst moet het ruimtelijk uitvoeringsplan gewijzigd worden. Daarna kan de bouwvergunning aangevraagd worden. Het is de bedoeling dat de rest van de site ingenomen…

Een nieuwe stap voor het crematorium van Aalst      Het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Siesegem wordt tegen 30 mei definitief goedgekeurd. Minister Muyters ondertekende nu al het plan dat de bouw van een crematorium concreter maakt. De Raad van State moet nu nog advies verlenen. bron: Aalst Nieuws

In het crematorium De Nieuwe Noorder in Amsterdam heeft een bizarre brand gewoed.  Een grafkist die half aan de klep bleef hangen zorgde voor brandgevaar.  De crematieoven was reeds actief en daardoor vatte de grafkist ook vuur.  De brandweer kwam ter plaatsen en kon de grafkist in de oven duwen zodat de crematie kon worden verdergezet.  Het is een van de vele nieuwsberichten uit Nederland van branden in crematoria.  In 2012 waren er ook al enkele branden in Nederlandse crematoria. bron: at5.nl – 

1 67 68 69 70