Browsing: Natuurbegraafplaatsen

Steeds meer buitenlandse en binnenlandse media schrijven over de populariteit van de natuurbegraafplaatsen.  Hoewel in Vlaanderen het niet mogelijk is om op privé terrein begraven te worden zoals in het buitenland, zijn er steeds meer gemeenten en steden die een perk aanleggen om op “milieuvriendelijke” manier begraven te worden.  

Het nieuws over een mogelijke natuurbegraafplaats in het Gentse bracht meteen een aanpassing van het Vlaams decreet op lijkbezorging en begraafplaatsen met zich mee.  Bevoegd minister Joke Schauvliege zou werken aan een oplossing binnen het huidige decreet, opdat natuurbegraafplaatsen zouden kunnen worden ingericht in Vlaanderen.