Browsing: Wetgeving

Op 12 november werd er in de commissie binnenlands bestuur een vraag gesteld aan minister Bart Somers door Katrien Schryvers van Cd&V: Collega’s, dit is een ander thema dan veel thema’s die hier aan bod komen, maar het wint steeds meer aan belang. Mensen willen almaar meer een persoonlijke invulling van hun afscheid. In de voorbije jaren zijn er al verschillende zaken op dat vlak decretaal gewijzigd. Ik denk aan de natuurbegraafplaatsen die tegemoetkomen aan vragen die mensen hebben. Als 1 november eraan komt, komen dergelijke thema’s altijd weer aan bod in de pers. Dat was ook nu het geval.…

Van Europa tot Amerika en Azië, internationale media vertellen onder de term ‘green burial’ hetzelfde verhaal.  Van groene asbestemmingen tot het begraven van overledenen in de natuur. Het is opvallend dat het milieu en de uitvaartsector internationaal aandacht geven aan hoe we omgaan met onze overledenen. Het begraven van biologisch afbreekbare urnen, asverstrooiingen in open natuur en het begraven van een lichaam in een bos.  Het zijn allemaal opties die naar boven komen.  Omgaan met as is veelal een onderwerp dat in Azië veel voorkomt.  Daar heeft men geen plaats om effectief te begraven, in bepaalde landen is crematie zelfs…

Het Waalse Gewest heeft heden duidelijke regels omtrent het gebruik van verschillende soorten doodskisten, afhankelijk van het type begrafenis. Vanaf 15 april zullen twee nieuwe materialen worden toegelaten voor doodskisten in Wallonië, namelijk karton en riet. Rieten en kartonnen kisten zullen vanaf dan toegestaan worden voor begrafenissen in volle grond en voor crematies. Deze wijziging speelt onder andere in op de wens om de werkomstandigheden van grafdelvers te verbeteren. In volle grond (opgelet: verboden voor grafkelders) bevorderen deze kisten in karton of riet een snellere afbraak van de lichamen, wat de werkomstandigheden van grafdelvers in geval van opgraving enorm verbetert. Een duidelijk…

Begrafenisondernemers die cremeren in Nederland: aanpassing artikel 8 Bericht van de Nationale Federatie met betrekking tot het cremeren in Nederland: Voor de uitvaartcentra die crematies laten uitvoeren in Nederland, willen we graag wijzen op artikel 8 van de wet op de Lijkbezorging. Artikel 8 1 Op de kist of op een ander omhulsel van het lijk wordt een registratienummer aangebracht, dat correspondeert met het nummer, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de namen, de data van geboorte en overlijden van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat, nadat is vastgesteld dat het document betrekking heeft op…

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan doodskisten, lijkwaden en andere lijkomhulsels moeten voldoen: HOOFDSTUK I. – Voorwaarden waaraan doodskisten moeten Artikel 1.De doodskisten bestemd om stoffelijke overschotten te begraven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voldoen aan de volgende voorwaarden:1° De van een ondoordringbare voering voorziene doodskist beschikt over kenmerken betreffende biologische afbreekbaarheid, weerstand en ondoordringbaarheid om de veiligheid van medewerkers en de waardigheid van de overledene te waarborgen tijdens alle fasen van de begrafenis tot aan de begraving.Deze kenmerken betreffende weerstand en ondoordringbaarheid moeten worden aangetoond door middel van een conformiteitsverklaring overeenkomstig norm NF…

De uitvaartwetgeving in België is strakker dan deze in de buurlanden of zelfs andere Westerse landen.  Als voorbeeld heb je het privé oprichten van begraafplaatsen en crematoria, wat in België niet mag.  Alle begraafplaatsen en crematoria zijn in handen van de overheid.  De iets ‘lossere’ uitvaartwetgeving in andere landen zorgt voor opmerkelijke gebeurtenissen.

1 2