Browsing: Wetgeving

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan doodskisten, lijkwaden en andere lijkomhulsels moeten voldoen: HOOFDSTUK I. – Voorwaarden waaraan doodskisten moeten Artikel 1.De doodskisten bestemd om stoffelijke overschotten te begraven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voldoen aan de volgende voorwaarden:1° De van een ondoordringbare voering voorziene doodskist beschikt over kenmerken betreffende biologische afbreekbaarheid, weerstand en ondoordringbaarheid om de veiligheid van medewerkers en de waardigheid van de overledene te waarborgen tijdens alle fasen van de begrafenis tot aan de begraving.Deze kenmerken betreffende weerstand en ondoordringbaarheid moeten worden aangetoond door middel van een conformiteitsverklaring overeenkomstig norm NF…

De uitvaartwetgeving in België is strakker dan deze in de buurlanden of zelfs andere Westerse landen.  Als voorbeeld heb je het privé oprichten van begraafplaatsen en crematoria, wat in België niet mag.  Alle begraafplaatsen en crematoria zijn in handen van de overheid.  De iets ‘lossere’ uitvaartwetgeving in andere landen zorgt voor opmerkelijke gebeurtenissen.

Begrafenisondernemers die werken met onderaannemers om koffietafels te geven, worden ontheven van de geregistreerde kassa.  Hierbij de beslissing: ‘Het vormt geen probleem dat de belastingplichtige die de restaurant- of cateringdiensten aan de eindconsument verstrekt, zijn eigen infrastructuur ter beschikking stelt (de consumptieruimte, tafels, stoelen, borden, bestekken, glazen,….) en zelf met eigen personeel of vrijwilligers voor de bediening aan tafel zorgt.’

Het nieuws over een mogelijke natuurbegraafplaats in het Gentse bracht meteen een aanpassing van het Vlaams decreet op lijkbezorging en begraafplaatsen met zich mee.  Bevoegd minister Joke Schauvliege zou werken aan een oplossing binnen het huidige decreet, opdat natuurbegraafplaatsen zouden kunnen worden ingericht in Vlaanderen.

Begraafplaatsen worden steeds groener, de nieuwe pesticiden wetgeving, die vanaf januari in voegen gaat, zorgt voor een groener beleid op de begraafplaatsen in Vlaanderen.  Vele gemeenten en steden passen hierdoor hun werking aan als het gaat over onkruidbestrijding op de begraafplaatsen.  Naast het groener worden van de begraafplaatsen, zijn de mogelijkheden aan asbestemmingen verhoogd.

1 2