Nieuws

Concurrentie op vlak van uitvaartverzekeringen en begrafenisondernemingen

documentenDeze week werd er in de Kamer een vraag gesteld door mevrouw Kattrin Jadin aan de vice eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over “de concurrentie op het vlak van uitvaartverzekeringen en begrafenisondernemingen”.  Hierbij voegen we het gesprek:

“De begrafenisondernemers maken zich zorgen over de mogelijke oneerlijke concurrentie binnen de uitvaartsector met betrekking tot het Nederlandse holding Dela”

“Alsmaar meer mensen sluiten immers een uitvaartverzekering af. Die formule wordt door drie maatschappijen aangeboden: DELA, Corona Direct en AXA.  In september 2012 heeft DELA de portefeuille van AXA overgenomen en aldus een dominante marktpositie verworven. DELA heeft echter ook een aantal uitvaartondernemingen overgenomen waar het zijn klanten naar verwijst. Die kunnen dus niet langer zelf een uitvaartonderneming kiezen. Is er hier volgens u sprake van oneerlijke concurrentie? Zo ja, hoe kunnen we dergelijke uitwassen voorkomen?”

“Minister Johan Vande Lanotte (Frans): De vennootschap DELA Holding had met het oog op de overname van Sophia Group NV een concentratieoperatie aangekondigd. De mededingingsautoriteit heeft daarmee ingestemd op voorwaarde dat DELA haar klanten zelf een begrafenisonderneming zou laten kiezen. Tot 2015 moet er in het kader van die verbintenis jaarlijks een verslag worden ingediend bij het auditoraat van de Raad voor de Mededinging.

De overname van de portefeuille van AXA werd niet meegedeeld, omdat daarbij de drempel voor de bekendmaking van de concentratie niet werd overschreden. Voor het overige werden er tot dusver nog geen klachten ontvangen, ook al bestaat er in het veld heel wat ongerustheid en werd er druk uitgeoefend om de opening van crematoria in sommige gemeenten te voorkomen. Zodra de nieuwe mededingingsautoriteit geïnstalleerd is, zal ik ze vragen de praktijken in die sector te onderzoeken, omdat mijn buikgevoel me zegt dat u een punt heeft.”

Kattrin Jadin (MR): “Ik zal net als u wachten tot de nieuwe mededingingautoriteiten operationeel zijn, en zal u dan ondervragen.”

Verslag Kamer

 

Dit vind je waarschijnlijk ook leuk

1 Reactie

  1. Al meerdere keren meegemaakt dat de familie/verzekerde een brief/telefoon krijgt van Dela – Nederland , dat omdat de uitvaart werd verzorgd door een andere ondernemer dan Dela zelf er minder wordt uitbetaald. Dit kan eigenlijk ook niet, want de familie betaald ook niet minder.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer in:Nieuws