crematorium AalstOok voor het crematorium te Aalst lijkt er een juridische slag te zijn begonnen.  Het comité ‘Red de Erpe- en Siesegemkouter’ stapt naar de Raad van State.  Dit comité verzet zich al jaren tegen de inplanting van een bedrijventerrein en een crematorium op de Siesegemkouter.  Hierdoor dreigt de komst van een crematorium in Aalst wederom op de lange baan geschoven te worden.

Het comité trekt naar de Raad van State om de nietigverklaring en de schorsing aan te vragen van het vernieuwde ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het beroep richt zich tegen de Vlaamse overheid die de goedkeuring verleende, maar de stad Aalst stelt ook een advocaat aan om de belangen van de stad te verdedigen. ‘Het gaat om een louter juridische procedureslag’, zeggen schepen van Patrimonium Ann Van De Steen (S-PA) en schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA).

‘Indien de Raad van State het RUP zou schorsen vallen we terug op het oude RUP, dat wel voorziet in een bedrijventerrein maar niet in een crematorium. We behouden het vertrouwen in de realisatie van het vernieuwde RUP en hebben de intercommunale Westlede gevraagd om de procedure van onteigening en van het aanvragen van de nodige vergunning voort te zetten.’

‘Het actiecomité tekent beroep aan tegen het goedgekeurde RUP omdat men vindt dat het een aantal milieukundige en planologische schendingen inhoudt.  De actievoerders wijzen onder meer op de landbouwkundige en landschappelijke waarde van het gebied en op de overdruk van het verkeer als het bedrijventerrein en het crematorium er komen.’

Deel dit!

Plaats een reactie