Het woelt geruchten rond het nieuwe crematorium dat zou worden gebouwd in Ardooie.  Eerst was er sprake van een nieuwe crematorium dat met geld van een privé-investeerder zou gebouwd worden.  Waarbij de advocaat van beroepsvereniging Uitvaartunie Vlaanderen in beeld kwam en twijfelde over de wettigheid van het hele gebeuren.  

Komt er dan toch geen crematorium op het bedrijventerrein Ter Vlucht langs de E403 in Ardooie?

In mei keurde de voltallige gemeenteraad de bouw nog goed. Maar die plannen zijn  nu  door de provincie geschorst. De uitvaartsector had vragen bij de privaat-publieke samenwerking.  Volgens  een decreet uit 2004 kunnen  alleen gemeenten of intercommunales een crematorium oprichten.

Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) legt zich hier niet bij neer. “Het is niet omdat wij een kleine gemeente zijn dat wij een crematorium niet aankunnen”, stelt hij. Oppositiepartij Samenplus maakt een bocht van 180 graden.

De voltallige gemeenteraad keurde de bouw van een crematorium in samenspraak met een private investeerder, bvba Crematorium Ter Vlucht, in mei goed. Het crematorium zou tegen begin 2018 ingeplant worden op bedrijventerrein Ter Vlucht, langs de E403, en jaarlijks goed zijn voor zo’n 4.000 crematies.

Directie van Uitzicht te Kortrijk tekende verzet tegen

Eerder al kwamen de Vlaamse crematoria tegen het nieuwe crematorium op.  Zo ook tekende de directie van het crematorium Uitzicht in Kortrijk verzet aan.  Ook hier waren er argumenten dat een privaat investeerder wettelijk niet mag investeren in een dergelijk crematorium, dat normaal inhoudelijk een intercommunale samenwerking moet zijn.  Eveneens moet een crematorium aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen.  Dat stopt niet met enkel een aula en koffieruimte.

Dit alles leidde tot een schorsing van de gemeenteraadsbeslissing door de provincie. “Tijdens het verlof van de gouverneur heeft zijn plaatsvervanger een negatief advies uitgebracht en dus de gemeenteraadsbeslissing geschorst”, zegt burgemeester Callens. “Dit zonder dat er ooit enig contact was. Ik heb dan ook het gevoel dat men het dossier niet diepgaand bekeken heeft.”

Maar Ardooie blijft strijdvaardig

Maar de gemeente Ardooie is strijdvaardig en laat zich niet zomaar kisten bij deze beslissing van de provincie West-Vlaanderen.   “In onder meer Brugge kon een crematorium via een publiek-private samenwerking wel. Het is dan ook totaal onlogisch dat onze plannen afgekeurd worden. Het stuit me tegen de borst dat ervan uitgegaan wordt dat wij als kleine gemeente als niet bekwaam worden beschouwd om een crematorium op te zetten.” De beslissing inzake de oprichting van het crematorium werd lichtjes bijgeschaafd.

“Dit om de gemeente meer te betrekken bij de werking en te tonen dat wij er effectief de baas zijn”, gaat Callens verder. “Zo bepalen wij het interne reglement en de prijs voor crematies, zullen wij sancties kunnen opleggen als de werking niet in orde is en zullen wij het personeel in volle vrijheid in dienst nemen en niet in samenspraak met de privé-partner. We hebben geen idee of deze beslissing nu wel goedgekeurd zal worden, maar we moeten hier durven onze nek uit te steken.”

Werd het crematorium van Brugge gebouwd met geld van een privaat investeerder?

Werd het crematorium van Brugge destijds gebouwd met geld van een privaat investeerder?  Die kant lijkt ons klein.  Dat er later een samenwerking kwam met Dela, heeft weinig te maken met het bouw van het crematorium destijds.

De oppositie draait hun kar plots

Terwijl de meerderheid voluit blijft gaan voor een crematorium op hun grondgebied, is de oppositie er plots niet meer voor te vinden. N-VA onthield zich bij de stemming en Samenplus stemde tegen. “De oprichting van een crematorium kan volgens het Vlaams decreet uitsluitend door de overheid. Ook de gouverneur stelt dat de samenwerking hier onwettig is”, stelt Christine Vandewaetere. “Bovendien lijken 4.000 crematies ons onrealistisch en wat als het vooropgestelde aantal crematies niet gehaald wordt? Wie draagt dan de verliezen: de private partner of de gemeente?”

De burgemeester weerlegt die kritiek, door te benadrukken dat er een decreetswijziging werd doorgevoerd in 2012 en dat de crematoria in Brugge en Kortrijk vorig jaar al overbevraagd waren. Veerle Dejaeghere vindt op haar beurt dat een crematorium niet thuishoort in Ardooie, een gemeente die nu al veel industrie telt. “De CO2-uitstoot van een crematie staat gelijk met die van een autorit tussen 900 en 2.500 kilometer”, stelt zij.

bron & citaten: hln.be – eigen redactie

Deel dit!

Plaats een reactie