Via e-mail kregen Antwerpse begrafenisondernemers een boodschap vol informatie rond overlijden en begraafplaatsen in Antwerpen.  Waarmee de stad een goede dienstverlening wil aanbieden voor iedereen.  Zowel de begrafenisondernemer als nabestaanden en de medewerkers voor de begraafplaats:

Een goede dienstverlening … voor iedereen

Digitaal aangeven van overlijden

Heeft u een overlijden in Antwerpen? Vanaf 1 juli kan u dit digitaal aangeven. Op deze manier kan u zich heel wat verplaatsingstijd besparen.

De burgerlijke stand organiseerde enkele infosessies om deze nieuwe werkwijze toe te lichten. Kon u hierbij niet aanwezig zijn? U kan de hand-out met de nieuwe procedure downloaden op http://1drv.ms/1SZSUpO.

Interesse om in dit project in te stappen?

Stuur een mail naar overlijdens@stad.antwerpen.be. De collega’s van de burgerlijke stand zullen dit voor u in orde brengen.

Aangifte lijkbezorging via nieuw e-Loket

U hebt reeds de info gekregen waarin alles stond over de nieuwe formulieren en het nieuwe e-Loket van de begraafplaatsen. Hebt u deze info niet meer? Dan kan u dit hier nalezen.

Velen onder u gebruiken nog de oude e-Formulieren. Binnenkort gaan deze offline. Maak daarom vanaf nu reeds gebruik van het nieuwe e-Loket via https://www.antwerpen.be/e-loket/melding-lijk-en-asbezorging. Op die manier komt uw dienstverlening aan nabestaanden niet in het gedrang.

Eén aangifte voor overlijden en lijkbezorging

Samen met burgerlijke stand wordt er gewerkt aan één aangifte voor zowel overlijden als bezorging (in Antwerpen). Dit zal de administratieve last voor u verminderen. We informeren u op tijd wanneer deze geïntegreerde aangifte kan gebeuren.

Verwittig bij vertraging

Het komt wel eens voor dat u als ondernemer op de begraafplaats later arriveert dan voorzien. Alle begrip hiervoor. Maar kan u bij een vertraging van meer dan 15 minuten onze grafmakers even verwittigen. De telefoonnummers vindt u hier.

Op deze manier komt het andere werk niet in het gedrang en krijgt iedereen een goede dienstverlening.

Asverspreidingen op begraafplaats Schoonselhof

Wanneer u een asverspreiding uitvoert op begraafplaats Schoonselhof kan u de toelating tot vervoer afgeven bij Pontes op het crematorium. Deze regeling bestaat al enige tijd en heeft tot doel u als uitvaartondernemer onnodige verplaatsingen te besparen.

De administratie stelt jammer genoeg vast dat er van deze asverspreidingen niet altijd een aangifte wordt gedaan. Deze aangiftes zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Graag steeds elke asverspreiding aangeven. U maakt hiervoor bij voorkeur gebruik van het e-Loket. Het verzuimen van de aangifte kan worden beschouwd als belastingontduiking en kan volgens de politiecodex worden bestraft met boetes tot 350 euro.

Ontvangstbevestiging lijkbezorging

De administratie van de begraafplaatsen stuurt u na elke aangifte lijkbezorging een ontvangstbevestiging met de belangrijkste gegevens. Hiermee bent u zeker dat de aangifte correct is verwerkt en doorgegeven aan de grafmakers.

Ontving u geen ontvangstbevestiging of ontdekt u een foutje? Neem dan contact op met de administratie zodat dit onmiddellijk kan rechtgezet worden.

Onze dienstverlening rondom feestdagen

De komende periode zijn er weer enkele feestdagen waarop onze dienstverlening wordt aangepast. U ontvangt hiervan een apart overzicht.

Contact

Administratie Zuid, begraafplaats Schoonselhof

voor de begraafplaatsen Schoonselhof, Berchem, Wilrijk Steytelinck en Hoboken

tel | 03 740 36 40

fax | 03 338 20 36

mail | begraafplaatsen.zuid@stad.antwerpen.be

Administratie Noord, begraafplaats Merksem Zwaantjeslei

voor de begraafplaatsen Deurne Ruggeveld, Silsburg, Merksem Zwaantjeslei, Ekeren, Berendrecht, Zandvliet, Sint-Rochus, Sint-Fredegandus, Merksem Van Heybeeckstraat en Mariaburg

tel | 03 292 96 20

fax | 03 338 20 36

mail | begraafplaatsen.noord@stad.antwerpen.be

Deel dit!

Plaats een reactie