Hoe fijn zou het zijn als begrafenisondernemer om geen rekening te moeten houden met alle verschillende gemeentelijk of stedelijke regels die overal enorm kunnen verschillen?  Heel fijn natuurlijk.  Een uitvaart moeten regelen in een gemeente of stad waar men niet vaak komt, kan een echt kluwen van regeltjes zijn.  

Zo zijn er verschillende gemeenten en steden die eigen uitvaartregels hanteren bovenop het Vlaamse decreet op lijkbezorging en begraafplaatsen.  Als voorbeeld: het begraven binnen x-aantal dagen op grondgebied van een bepaalde stad of gemeente komt vaak voor.

In de ene stad of gemeente wordt deze regel niet 100% toegepast, in andere gemeenten dan weer wel.  Hoewel dit niet in het Vlaams decreet opgenomen staat, is deze regels dus louter een regel die gemeenten of steden zelf uitvinden.  Tot soms grote spijt van de familie, nabestaanden én begrafenisondernemer die de specifieke regel niet altijd kan toepassen.

Neem nu, het zijn feestdagen en er wordt voorschreven dat de overledene binnen x-aantal dagen begraven of gecremeerd dient te worden.  Werkdagen is vrijwel altijd haalbaar, gewoon “dagen” maakt het soms wat moeilijk.  Uitstelling van een uitvaart zou een keuze moeten zijn van de familie, nabestaanden en geadviseerd door de begrafenisondernemer.  Niet opgelegd door een gemeente of stad.

Laat ons eerlijk zijn, een gemeente of stad, wat wint men erbij om zulke regels op te stellen?  Hoe vaak gebeurt het dat iemand op een gemeentelijk grondgebied sterft en ook op hetzelfde grondgebied begraven wordt?  Niet zo vaak.  Veelal is de bestemming van stoffelijke resten niet altijd de gemeente of stad alwaar men overleden is.

Naast dit specifiek voorbeeld zijn er nog andere aspecten waaraan een begrafenisondernemer zich moet onderwerpen.  Dit alles zou heel gemakkelijk opgelost kunnen worden: één Vlaams online platform voor aangifte van overlijden.  Elke gemeente kan op de achtergrond de verwerking doen en de toelating en akten naar de begrafenisondernemer toe mailen.  Zoals vandaag al verschillende gemeenten of steden toepassen.

Waarom zou dit niet overal kunnen?  Zo moeilijk kan dit niet zijn, wanneer er bij bepaalde steden gewoon met een e-mailadres gewerkt wordt.  Geen grote onnodige websites met veel en dure capaciteiten.  Een e-mailadres is veelal voldoende en werken op één dezelfde wijze.  Zodoende dat begrafenisondernemers vlot kunnen werken en ook de bediende van het loket Burgerlijke Stand wint erbij, hij of zij kan de aangifte uitvoeren wanneer het past in de planning.

Een echte win-win situatie creëert men hiermee.  Geen onnodige stappen meer, tijd winnen, vlot kunnen werken en de begrafenisondernemer kan bij elke familie de juiste informatie afleveren omdat iedereen unaniem op dezelfde manier werkt.  Het is een droom.  Want bij bepaalde gemeenten gaat het zelfs zo ver dat men documenten met eigen gemeentelijk logo erop moet gebruiken, anders krijgt men de toelating niet.  Waar haalt men het?  Dit is zelfs niet wettelijk.

Deel dit!

Plaats een reactie