De krant van West-Vlaanderen meldt dat het crematorium van Kortrijk nu zelf naar de rechtbank stapt en om een onafhankelijk expert vraagt. Het buurtcomité voert al lange tijd juridische strijd tegen het crematorium op Hoog Kortrijk.

Volgens een buurtcomité en hun advocaat stoot het crematorium vervuilende stoffen uit, onder andere zware metalen. Het crematorium zegt zich strikt aan de Europese normen te houden. Om een einde te maken aan die betichtingen, stapt het crematorium nu zelf naar de rechtbank. Het vraagt dat de rechtbank een onafhankelijk expert aanstelt die kan uitmaken of het crematorium effectief vervuilend is.   Het juridisch getouwtrek rond het crematorium Uitzicht aan de lange Munte in Kortrijk duurt al jaren.

 

Wetenschappelijk?

‘Met de dagvaarding willen we duidelijk stellen dat de zogenaamde wetenschappelijke rapporten waar het actiecomité voortdurend naar verwijst, kant noch wal raken, stelt de nieuwe voorzitter van Psilon Kurt Vanryckeghem. ‘Dat zeggen erkende milieudeskundigen die de rapporten hebben nageplozen.’

Aan de rechter wordt gevraagd om een comité van deskundigen aan te stellen dat in alle objectiviteit de rapporten van dokter Van Larebeke screent. De crematoriumvereniging wenst dat de rechtbank, na kennisname van de resultaten van deze expertise, het verdere misbruik van de fijnstofstudie Van Larebeke verbiedt.

‘Het crematorium is anderhalf jaar actief’, stelt Jan Sabbe, directeur van het crematorium. ‘In die periode zijn in opdracht van de milieu-inspectie, door onafhankelijke experten, zestien rookgasmetingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het crematorium voldoet aan alle normen. Het rapport van professor Nik Van Larebeke, een expert op het domein van kankerpreventie, is niet correct.’

‘We vragen 1 euro schadevergoeding als symbolisch bedrag’, stelt Van Ryckeghem.

Rechtbank in Kortrijk

De rechter in Kortrijk buigt zich op 25 juni over de dagvaarding.

Deel dit!

Plaats een reactie