kist-bloemenDeze week stond een mededeling te lezen op kerknet.be.  Dit bericht gaat over pastorale medewerkers, lekenvoorgangers van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.  Er werd een brief verstuurd van hulpbisschop Leon Lemmens met de mededeling dat deze voorgangers niet langer zouden voorgaan in funeraria van begrafenisondernemers.  Eerder werden er al zulke richtlijnen opgesteld in andere regio’s van het kerkelijk landschap.  Het belangrijkste uitgangspunt is dat de kerk nog altijd de aangewezen plaats is voor uitvaartdiensten, voor de uitvaart van een christen persoon.  Deze kerken zijn immers de plaatsen waar men samenkomt om liturgie te vieren.

Brochure

In de brochure ‘Als christenen afscheid vieren – Oriëntaties bij de uitvaartliturgie’ uit 2008 formuleert de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) het als volgt: “Funeraria zijn geen door de rooms-katholieke Kerk erkende cultusplaatsen. Vanuit de bisdommen worden er dan ook geen mensen naartoe gezonden om afscheidsvieringen te leiden. Als een familie vraagt om een kerkelijke aanwezigheid in het funerarium, kan een vertegenwoordiger een gebed uitspreken, bij voorbeeld bij de kisting of bij een moment van begroeting. Dit kan slechts op vraag van de familie en zal steeds onbezoldigd gebeuren. In het funerarium zal echter nooit een eigenlijke afscheidsliturgie gevierd worden.”

Kwaliteit

In het verlengde daarvan vraagt mgr. Lemmens alle priesters, actief of op rust, diocesaan of behorend tot een religieuze orde of congregatie, alle diakens en pastorale werk(st)ers en alle andere personen die voorgaan in uitvaartvieringen in parochies, nadrukkelijk om in alle gevallen af te zien van het leiden van of voorgaan in een uitvaartdienst in een funerarium. “Een dergelijke praktijk stemt niet overeen met de afspraken binnen de Vlaamse bisdommen, ze schept onduidelijkheid en verwarring en wekt wrevel en ergernis op bij gelovigen en pastores. De kerkelijke uitvaartliturgie in de kerk is en blijft de manier waarop wij rouwende families op gelovige wijze willen bijstaan op het moment dat ze afscheid nemen van een geliefde. We willen blijven inzetten op de kwaliteit van deze pastorale en liturgische dienst.”

nieuwsbron en citaten: kerknet.be
Deel dit!

Plaats een reactie