Kist met zijden bloemenWordt er straks geen zinken kist mee gebruikt bij de Belgische-Franse grens?  De wet voorschrijft al jaren dat er bij de overbrenging van overledenen over de grens naar Frankrijk, een zinken kist moet worden gebruikt.  Iets wat door vele begrafenisondernemer wordt aanzien als achterhaald, niet milieuvriendelijk en duur. Zo brengt een zinken binnenkist al snel extra kosten mee.  Tot € 500 meer op de totale uitvaartfactuur.

Hierbij gaat het over de Overeenkomst van Berlijn van 1937 en op Europees niveau door de Overeenkomst van Straatsburg van 1973.  Dit dateren uit een compleet ander tijdperk.  In 1937 , was het zeer zeldzaam dat grenzen werden overschreden en bleef de voornaamste zorg de verspreiding van epidemieën en besmettelijke ziekten. Dit is de reden waarom het gebruik van een zinken kist werd opgelegd.

Vandaag wordt de grens steeds vaker overschreden.  Op dit ogenblik zijn er nog geen onderhandelingen tussen beide landen.  Toch zou men graag een overeenkomst zien zoals deze nu al bestaat tussen landen binnen de Benelux.  Deze overeenkomst houdt in dat een zinken binnenkist niet van toepassing meer is.

Tussen Spanje en Frankrijk bestaat ook zulke overeenkomst, waarbij overledenen in een perimeter van 25 km, zonder binnenkist de grens mag worden overgebracht zonder dat hiervoor een zinken binnenkist moet worden gebruikt.  Nu vormt deze wetgeving een probleem.

Personen die overlijden in België, met Franse nationaliteit, moeten worden overgebracht in zinken kist.  Vaak gaat het om personen die werden opgenomen in woonzorgcentra.  Het gebruik van de zinken kist, brengt uiteraard ook extra onnodige kosten mee voor de nabestaanden.

Deel dit!

1 reactie

  1. Repatriëring Service Nederland on

    Deze regeling wordt al lange tijd oogluikend toegelaten. Toch zitten er nog wat haken en ogen aan de nieuwe regeling. Zo hoeft er dan wel geen zink meer te worden gebruikt maar dient wel de overledene in bv BioSeal te zijn omkleed of ander omhulsel. En verder zal de regeling alleen van toepassing zijn als het vervoer over de weg plaats vindt. Daarbij komt dat Frankrijk EEC gecertificeerd gekoeld vervoer verplicht. Ook Spanje en Portugal zal dit gaan verplichten.

    Overigens zijn inmiddels meer landen ervan overtuigd dat zinken van overledenen een niet milieu vriendelijke manier is en staan toe dat overledenen met BioSeal mag worden omkleed.

Plaats een reactie