grafkist-bloemenVerschillen in wetgeving en andere regels

Is er gelijkheid in uitvaartmaterie?  Als begrafenisondernemer weet je als geen ander, dat er tussen gemeenten en steden, federale en gewestelijke regels enorm veel verschil zit.  We moeten er dagelijks mee werken en mee omgaan.  Hoe gaat dit in de praktijk?  Eenvoudig?  Meestal niet.  Laat ons starten bij het overlijden van een persoon.

Vaak worden we al geconfronteerd met gemeentelijke of stedelijke regels, moet een overledene naar een stedelijk of gemeentelijk mortuarium?  Zijn er kosten aan verbonden?  Is dit verplicht?  We kunnen vragen blijven stellen.

De aangifte van overlijden

Vervolgens de aangifte van overlijden.  Bepaalde gemeenten en steden zijn mee met hun tijd.  Ze laten toe om digitaal met een e-loket de aangifte te voltooien en via hetzelfde e-loket de toelating tot crematie of begraven af te drukken.  Wie geregistreerd werd via het e-loket kan op die manier werken.  Erg handig, maar zeker niet overal het geval.  In de toekomst zullen meer gemeenten een e-loket openen.  Het kan al voor burgers, om documenten thuis af te drukken via een e-loket, waarom niet voor de begrafenisondernemers?

Stedelijke lijkwagens huren?!

Vervolgens zijn er nog gemeenten/steden die begrafenisondernemers verplichten om een stedelijke lijkwagen te gebruiken, met personeel.  Een zeer oude regel, die in wezen eigenlijk nergens voor nodig is, een begrafenisondernemer is perfect in staat om zijn eigen lijkwagen aan te kopen.  Er zijn ook praktische beslommeringen rond het huren van een gemeente of stad.  Lijkwagens zijn vaak na elkaar besteld, als de ene uitvaart uitloopt, is de lijkwagen te laat op de volgende.  Dit gaat ten koste van de service die een begrafenisondernemer wil leveren.

Prijzen van grafconcessies, overal verschillend

Grafconcessies.  U gaat een uitvaart regelen en u weet amper op voorhand wat de familie wenst.  Wat wel een feit is, u moet een hele waaier aan informatie bij hebben om uw familie te woord te kunnen staan.  Want elke gemeente heeft zijn eigen regeltjes en prijzen.  Toch als we spreken over grafconcessies.  Begraafplaatsen worden opgedeeld in perken en elk perk krijgt zijn eigen prijs.  Prijzen worden berekend op ligging en of de overledene inwoner was.

Gemeentelijke regeltjes die het werk van de begrafenisondernemer bemoeilijken

Andere gemeentelijke regels kunnen regels zijn, waar ons decreet op begraafplaatsen en lijkbezoring niet over spreekt.  Begraven binnen x-aantal dagen bijvoorbeeld.  De ene gemeente heeft geen regels rond begraven binnen een bepaalde periode, een andere gemeente wil dat je begraaft binnen vijf dagen of meer.  Hoe kan men als begrafenisondernemer fatsoenlijk een uitvaart regelen als elke gemeente een ander set regels heeft?  Ga tijdens het weekend maar een uitvaart regelen in een gemeente waar je amper komt, waarvan je de regels niet kent… Het brengt een hoop extra werk mee.

Er kan nog een hoop aangepast worden

Kan er voor de uitvaartsector nog veel aangepast worden?  Ja.  Het zou goed zijn wanneer men regels gelijk zou trekken in het decreet voor alle gemeenten en steden.  Overal dezelfde regels, geen andere extra of moeielijke regels waaraan begrafenisondernemers zich aan moeten houden.  Het belemmert enkel het werk en is nefast voor de nabestaanden.  Zo zou men kunnen starten met het verplicht huren van lijkwagens door begrafenisondernemers, af te schaffen.  Gelijkheid in prijzen qua concessies, zou een pluspunt kunnen betekenen?

Werk van de begrafenisondernemer vergemakkelijken

Gelijke manier van handelen bij aangifte overlijden bij gemeenten, een e-loket, geen verplichte handelingen in een gemeentelijk of stedelijk mortuarium.  Je kan zo nog andere onderwerpen opnoemen.  Het zou het werk van de begrafenisondernemer vergemakkelijken wat enkel kan resulteren in een nog betere service naar de nabestaanden toe.  Want uiteindelijk is de begrafenisondernemer er voor de burgers, dag en nacht, de klok rond.  Een nobele taak die mensen helpt in tijden van afscheid, rouw, verdriet.

Deel dit!

Plaats een reactie