Het BTW tarief voor grafkelders, grafzerken of grafmonumenten is sinds 26/8/2013 opgetrokken van 6% naar 21%.  Zelfs wanneer begrafenisondernemers de uitvaart zelf hebben uitgevoerd, moet er een anders tarief gerekend worden.  We geven even de wettekst mee:

In de rubriek XXXIV, nr.2van tabel A van het Koninklijk Besluit nr.20 inzake de btw-tarieven wordt aangegeven dat de diensten die gewoonlijk door begrafenisondernemers worden verstrekt in de normale uitoefening van hun beroepswerkzaamheid, aan het btw-tarief van 6 %o onderworpen zijn.

 

Uitzonderingen zijn:

Het verschaffen van spijzen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt;

– De diensten verstrekt door kelners, diensters en alle andere personen die tussenkomen bij het verschaffen van spijzen en dranken aan de verbruikers in omstandigheden die het verbruik ter plaatse mogelijk maken;

– De diensten met betrekking tot de levering met plaatsing van grafkelders of monumenten

 

Beslissing BTW

ln de beslissing Btw nr. E.T. 120.598 van 26 augustus 20-l3, gepubliceerd op de vernieuwde site van Fisconetplus, wordt verduidelijkt dat de eenvoudige levering van een grafkelder, grafzerk of grafmonument in alle gevallen onderworpen is aan het normale tarief van 2l Yo, zelfs wanneer die levering wordt verricht door de begrafenisondernemer die de volledige organisatie van de begrafenis op zich neemt.

 

Tevens zijn alle diensten met betrekking tot genoemde grafkelders, grafzerken en grafmonumenten onderworpen aan het tarief van 2l pct, waaronder als voorbeelden geciteerd worden:

– de verplaatsing van de grafzerk met het oog op een bijzetting in de grafkelder en het terugplaatsen;

– toevoegen van de naam van de overledene op de grafzerk ofhet grafmonument na de teraardebestelling;

– de levering met plaatsing of enkel de plaatsing van een grafkelder, grafzerk of grafmonument;

– de bouw of het vergroten van een grafkelder;

– het onderhoud en de renovatie van een grafkelder, grafzerk of grafmonument.

 

Bron: Btw-beslissing nr. E.T. 120.598 van26 augustus 2013 – Wettekst

Deel dit!

1 reactie

  1. Heeft de nieuwe aanpassing van het btw-tarief ook invloed op de grafartikelen, granietboeken, porseleinen foto’s, en andere attributen?

Plaats een reactie