Wat is het algemeen gevoel in de uitvaartsector? Op dit moment?  De ene keer schrijft men in de media dat het druk is in de uitvaartsector en de andere keer is het kalm.  Uiteraard kan dit schommelen van regio tot regio, toch blijkt het algemeen gevoel dat het al enige tijd rustig is bij vele begrafenisondernemers. 

De jarenlange voorspelde groei in het aantal overlijdens per jaar lijkt niet echt te volgen.  Al wordt het aantal ouderen steeds groter, kan men niet spreken van een stijging in het aantal overlijdens.  Zelfs in bepaalde regio’s in Noord-Nederland klaagt men al geruime tijd over de stilte, die begrafenisondernemers ondergaan.

Wat is het algemene gevoel in de uitvaartsector?

Deel dit!

2 reacties

  1. Kristiaan Verstraeten on

    Het aantal uitvaarten in onze onderneming is tot nu toe met 10 % gestegen ten opzichte van het verleden jaar.
    Heeft dit te maken met een groter aantal sterfgevallen of is er een verschuiving bij de uitvoerders van de uitvaarten ?

  2. Annette de Vos tNC on

    Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Nederland) is te zien, dat het aantal uitvaartondernemers in Friesland veel groter is ten opzichte van het aantal overlijdens in die provincie. Er is daar als het ware sprake van een overschot aan uitvaartaanbieders.

Plaats een reactie