Kerkdiensten: Tarieven en verdeling

Goede vrienden

Het tarief voor kerkelijke huwelijken en uitvaarten wordt vanaf 1 januari 2019 in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt op 275 euro gebracht. Deze stijging met 25 euro is het gevolg van toenemende kosten, onder meer eigen aan het kerkgebouw. De vorige aanpassing dateert van begin 2011.

Als algemene bemerking hierbij geldt dat zowel de tarieven als de verdeling ervan bindend zijn. Het komt niet toe aan de kerkraad, de parochie of de pastoor om de tarieven of de verdeling ervan aan te passen. Waar bestaande lokale afspraken afwijken van deze verdeling, dient gericht en zo snel mogelijk de officiële verdeling ingevoerd te worden.

 

De nieuwe verdeling is als volgt :

 1. Voor huwelijken en uitvaarten

 

De tarieven van huwelijken en uitvaarten worden verhoogd van 250 EUR naar 275 EUR.

 

De verdeling in bisdom Antwerpen is de volgende. Wijzigingen worden in het vet aangeduid

    Begrafenissen Huwelijken
Parochie: 205 EUR Pastorale Solidariteit 40 40
Voorganger 30 30
Kerkfabriek 65 40
Personeelsfonds 40 40
Parochie 20 45
Pars caritatis 10 10
Dekenaal Fonds Kerkopbouw: 70 EUR Dekenaal Fonds Kerkopbouw 30 30
Bisdom Antwerpen 10 10
Diocesaan Fonds Dekenaten 30 30
Totaal   275 275

 

 

Enkele bemerkingen:

 • Het deel ‘Pastorale solidariteit’ is al vele jaren bedoeld om op een breder vlak (federatie/ dekenaat/ bisdom) te delen met de verschillende pastores die er actief zijn. Op een heel aantal plaatsen zijn hier werkbare formules voor uitgedacht, op andere plaatsen blijft het nog teveel beperkt tot 1 pasto(o)r in 1 of meerdere parochies. We doen daarom nogmaals een oproep om de pastorale solidariteit ook financieel vorm te geven, minstens op vlak van de pastorale eenheid, of – daar waar nog geen pastorale eenheid is – per federatie.
 • Herinner u dat ook bij de vroegere verdeling het deel van de voorganger toekomt aan wie effectief voorgaat in de dienst, onafhankelijk van wie deze voorganger engageerde en wie deze voorganger is (priester, diaken, parochieassistente, gebedsleider).

 

 • Het deel voor het Dekenaal Fonds Kerkopbouw, dat voor Bisdom Antwerpen en dat voor het Diocesaan Fonds Dekenaten bestemd is, mogen integraal gestort worden aan het Dekenaal Fonds Kerkopbouw. De verdere doorstorting zal van daaruit gebeuren.
 • Uit de beleidstekst over de uitvaartliturgie onthoudt u dat slechts één keer een bijdrage gevraagd wordt van de aanwezigen. Voor de verdeling daarvan geldt dat 1/2 toekomt aan de parochie en 1/2 aan de kerkfabriek. In de parochies waar op dit ogenblik de afspraken zo zijn dat (een deel van) dit geld toekomt aan de pasto(o)r(es), wordt de verdeling: 1/3 pasto(o)r(es), 1/3 parochie en 1/3 kerkfabriek.
 • Afspraken die intussen reeds gemaakt werden voor 2019, blijven gelden aan het oude tarief.
 1. Voor bijzondere vieringen

Per 1 januari 2019 introduceert het Bisdom Antwerpen een tarief voor bijzondere vieringen, met volgende verdeling:

    Bijzondere vieringen
Parochie: 105 EUR Pastorale Solidariteit 20
Voorganger 15
Kerkfabriek 20
Personeelsfonds 20
Parochie 25
Pars caritatis  5
Dekenaal Fonds Kerkopbouw: 35 EUR Dekenaal Fonds Kerkopbouw 15
Bisdom Antwerpen 5
Diocesaan Fonds Dekenaten 15
Totaal   140

 

 1. Voor gewone misintenties, Vrome Beschikkingen en Fundaties

 

Op 9 februari 2010 werd bij ministerieel besluit van de bevoegde Vlaamse Minister een verhoging van de tarieven voor Vrome Beschikkingen en Fundaties goedgekeurd. Het tarief bedraagt 13 EUR. Hier zijn geen wijzigingen.  Het tarief voor gelezen missen (ons bisdom kent geen tarief voor gezongen missen) volgt dit tarief.

 

Verdeling:

 1. Misintenties
  1. Verdeling
   1. Celebrant: 7 EUR
   2. Kerkfabriek: 3 EUR
   3. Parochie: 3 EUR

 

 

 

 1. Vrome Beschikkingen
  1. Verdeling
   1. Celebrant: 7 EUR
   2. Parochie: 6 EUR
  2. Fundaties
   1. Verdeling
    1. Celebrant: 7 EUR
    2. Kerkfabriek: 6 EUR

 

 

 1. Delegatie van het begrafenisrecht

 

Uitvaartdiensten in rust- en verzorgingstehuizen volgen het nieuwe tarief.   Vanaf 1 januari 2019 geldt dus eveneens het tarief van 275 EUR, met de volgende verdeling:

 

Instelling: 70 EUR Voorganger 30
  Aalmoezenier 20
  Kapelonkosten 20
Parochie: 115 EUR Pastorale Solidariteit 20
  Kerkfabriek 65
  Personeelsfonds 30
Dekenaal Fonds Kerkopbouw:
90 EUR
Dekenaal Fonds Kerkopbouw 30
  Bisdom Antwerpen 10
  Diocesaan Fonds Dekenaten 50
    275

 

 

 

Deel dit!

Plaats een reactie