Het online aangeven van een overlijden bij een gemeente of stad vormt voor de begrafenisondernemer een enorme tijdswinst.  In verschillende steden of gemeenten hoeft men als begrafenisondernemer niet meer fysiek bij elk overlijden een handtekening te zetten.

Wat als we dit konden doen over gans Vlaanderen of zelfs België?

Mochten we dit kunnen doortrekken binnen één systeem, één platform, zou het misschien nog gemakkelijker zijn voor de overheid als voor de begrafenisondernemer om zich te concentreren op wat echt belangrijk is: de nabestaanden helpen en bijstaan.  Want het vele papierwerk vormt in ons land veelal een uitzonderlijk gebeuren.

Wanneer we ons, weeral, gaan vergelijken met Nederland, is België qua papierwerk om een aangifte te laten gebeuren, heel complex.  Let op: wat niet wil zeggen dat we slecht werk leveren, zeker niet, maar het opvragen van papieren bij verschillende gemeenten vraagt enorm veel tijd.

Want verschillende gemeenten of steden hebben niet allemaal dezelfde openingsuren.  Het opvragen van bijvoorbeeld een attest van laatste wil, kan soms lang op zich laten wachten omdat een andere gemeente niet geopend is of omdat er op dat ogenblik niemand aanwezig is om het benodigde document te overhandigen.

Crematie en de tweede arts

Daarnaast bij crematie het laten tekenen voor een natuurlijk overlijden, door een door de gemeente aangestelde arts, vormt bij ons een uitzondering.  Dit is bijvoorbeeld in Nederland niet nodig.  Ongeacht begraven of cremeren, daar doet men een aangifte van overlijden met de documenten van de vaststellende arts.

Een dossier om een overlijden aan te geven is al snel een dossier van vele losse documenten, mist u er ééntje dan krijgt u geen toelating tot cremeren.  Bij een teraardebestelling moet de tweede arts niet komen, daar hoeft enkel de vaststellende arts het Model IIIC of IIID in te vullen.

Wat als we dit kluwen aan documenten en vereisten zouden kunnen vereenvoudigen?

Zoals in de stad Antwerpen, waar alles al online gebeurt.  En één keer per maand wordt de begrafenisondernemer opgeroepen om de originelen van elk aangegeven overlijden te overhandigen in een loket van één van de districten van de stad.  Zo eenvoudig kan het zijn.  Het systeem werkt soepel en vlot.  Niemand klaagt, integendeel.

Mocht er nu een algemeen systeem komen zodoende dat elke gemeente of begrafenisondernemer online een aangifte kan doorgeven, zou dat een enorme stap vooruit zijn.  Een stap die niet enkel voor de gemeenten veel tijd en geld zou kunnen besparen maar ook voor de begrafenisondernemers, die dan op eender welk uur van de dag een aangifte kunnen doorgeven.

Een begrafenisondernemer werkt dag en nacht

Want een begrafenisondernemer werkt dag en nacht.  Zo kan men doorwerken en niet hoeven te wachten en te kijken wanneer gemeenten of steden open zijn.  Men kan zulk systeem zelfs goed beveiligen zodoende dat er geen foute dingen gebeuren.  Begrafenisondernemers zouden zich eventueel kunnen laten registreren en inloggen via hun elektronisch ID met paswoord.  Zo kan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand de aangifte verwerken wanneer men zelf tijd heeft, zonder dat er een begrafenisondernemer voor hun neus plaatsneemt.

 

 

Deel dit!

Plaats een reactie