Een kosteloos graf

Een kosteloos graf

Hoe kosteloos, kan een kosteloos graf zijn?  Vandaag heeft men de mogelijk, een graf aankopen of niet aankopen.  Wat is het verschil?  Kosteloos begraven of bijzetten heeft een minimum graftermijn van tien jaar.  Na deze tien jaar kan het niet verlengd worden tenzij men overgaat tot ontgraving en herbegraving in een concessie.  Wie kiest voor een concessie kan deze aangaan voor maximum 50 jaar.

Maar hoe kosteloos is een kosteloos graf eigenlijk?  Wanneer gemeenten of steden de familie opzadelen met extra kosten, bij het aangaan van een niet-aangekocht graf?  Er zijn gemeenten die bij het aangaan van een niet-aangekocht graf, bijvoorbeeld een urnenkelder, de familie de kost van de plaatsing en de urnenkelder zelf, aanrekenen.  Dit gaat soms over hoge bedragen.  €500 of meer is geen verrassing meer voor sommige begrafenisondernemers.  Kosteloos of niet, de urnenkelder en het gebruik ervan moet worden aangerekend.  Exclusief de urnenveld afsluitplaat en de gravure, nogmaals extra kosten.

Wat als men na tien jaar deze plaats opnieuw aanbiedt?

Wat als men na tien jaar deze urnenkelder opnieuw aanrekend voor een andere urne?  Dan is deze kost twee maal betaald?  Wellicht zal deze situatie zich stellen als zeldzaamheid, toch zitten bepaalde families en begrafenisondernemers hiermee verveeld.  Wat is het nut van een kosteloos graf wanneer men toch kosten aanrekend bij het aangaan ervan?  Dat gemeenten kosten aanrekenen voor de afsluitplaat van bijvoorbeeld een columbarium en de gravure ervan, gebeurt heel vaak.

Hoe kosteloos is een kosteloos graf of rustplaats dan nog, wanneer men overgaat tot aanrekenen van de plaatsing en het product zelf.  Gemeenten worden door de overheid verplicht om onder bepaalde voorwaarden mensen kosteloos van een graf te voorzien.  Het lijkt niet altijd evident te zijn.  Er is de Federale wetgeving, het Vlaams Decreet en daar nog eens extra bij, de gemeentelijke of stedelijke regels.

Waarom geen algemene regels voor gemeenten en steden onderling?

Mochten alle gemeenten of steden zich aan dezelfde regels houden, zou het niet altijd voor de gemeenten onderling maar ook voor de uitvaartprofessionals, veel gemakkelijker zijn.  Waarom geen gelijkheid in concessieprijzen?  Inkomtaksen of afsluitplaten?  Op dit ogenblik is alles overal anders, er zijn uitzonderingen en extra regels terug te vinden bij verschillende gemeenten of steden.  Vormt dit gemakkelijk en efficiënt werken?  Neen.

De extra kosten voor de nabestaanden zijn kosten die worden aangerekend opdat men de aankoop van de urnenkelders of columbaria zou kunnen terug verdienen.  Hoewel de wetgeving klaar en duidelijk stelt dat men een graf kosteloos moet kunnen aanbieden.  Uiteraard zijn deze kosten exclusief concessie, want wellicht zal er bij het aangaan van een concessie, deze kosten ook nog eens worden aangerekend.

Verdeel de begrafenisfactuur, veel kosten zijn externe kosten

Wanneer men dan nog eens €500 of meer aanrekend voor een concessieduur, spreekt men al over een heus bedrag.  Men vraagt zich soms af waarom een begrafenis veel geld kost?  Verdeel de kosten van de begrafenisfactuur en men zal zien dat meer dan de helft van de factuur gaat over vooraf betaalde kosten.  Zo is er de crematie, kerkrecht of grafconcessies.  Crematie kost al snel €500, kerkrecht vaak €250 en concessies tot €1.000 en meer.  Al deze kosten zijn externe kosten waarop de uitvaartondernemer geen winst heeft.

Deel dit!

Plaats een reactie