Bij verschillende steden en gemeenten wordt het steeds langer wachten om een aangifte van overlijden in orde te krijgen.  In tijden waar internet en mobiele applicaties steeds uitgebreider worden, is het zo dat op veel plaatsen begrafenisondernemers verschrikkelijk lang moeten wachten om een aangifte van overlijden in orde te krijgen.  

Wachttijden tot anderhalf uur tart alle verbeelding

Op sommige plaatsen loopt de wachttijd op tot anderhalf uur.  Dit tart alle verbeelding voor de uitvaartsector waarbij tijd een belangrijke rol speelt.  Naast het lange wachten, zijn er op bepaalde plaatsen plannen om gemeentehuizen of districtshuizen op maandag te sluiten.  Dé dag dat begrafenisondernemers aangiften uitvoeren, na een weekend, waarbij op maandag veelal minder uitvaarten uit te voeren zijn.

Nummertjes trekken is niet meer van deze tijd

Wanneer het online gebeuren belangrijker wordt, zou het online aangeven van een overlijden toch stilaan op gang moeten worden getrokken.  Begrafenisondernemers moeten vlot kunnen werken en daarbij speelt tijd een voorname rol.  Door het herschikken of aanpassen van wachttijden en nummertjes trekken zonder voorrang voor begrafenisondernemers, zorgt men enkel voor frustratie.

Online aangifte van overlijden, het wordt tijd dat het kan

Het online aangeven, waar men al jaren voor pleit vanuit de uitvaartsector, zou zowel voor de begrafenisondernemer als voor de steden of gemeenten, een belangrijke stap in de goede richting kunnen betekenen.  Er wordt tijd gewonnen, aan beide kanten.  Een geregistreerde zou begrafenisondernemer met zijn identiteitskaart kunnen inloggen op een online platform.  En daar het gescande dossier van overlijden kunnen achterlaten voor verwerking bij de betreffende diensten van een stad of gemeente.

Waar een wil is, is een weg

Wanneer de wettelijke documenten in orde zijn en de wettelijke termijn verlopen is, zou men via e-mail verwittigd kunnen worden dat de toelating tot begraven of cremeren online beschikbaar is.  Samen met de uittreksels van overlijden.  Klaar om af te drukken en te gebruiken.  Het zou maar zo eenvoudig kunnen zijn.  Een akte van overlijden zou in principe ook digitaal kunnen worden ondertekend.  Of de begrafenisondernemer één maal per maand al zijn betreffende akten laten ondertekenen bij de steden of gemeenten.

Een win-win oplossing ligt voor het grijpen

Voor een aangifte van overlijden zouden er toch vlotte oplossingen moeten kunnen komen.  Hiervoor pleit de uitvaartsector al een lange tijd.  Een vlotte samenwerking is niet enkel bevorderlijk voor de begrafenisondernemers maar ook voor de ambtenaren die een minder gehaaste begrafenisondernemer aan het loket krijgt.  Een win-win oplossing ligt voorhanden, men moet ze enkel grijpen.

Deel dit!

Plaats een reactie