FunebraNationale Federatie van Begrafenisondernemers ontvangt titel “Koninklijk”

Op 18 juli 2014 heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om onze Nationale Federatie de titel “Koninklijk” toe te kennen. Het Hof heeft de gouverneur van Antwerpen gelast ons het officieel brevet te overhandigen.

Het is de kroon op het werk van de huidige en vorige generaties bestuurders die steeds geijverd hebben voor de eer van ons beroep en de eenheid van onze sector.

De dood hoort nu eenmaal bij het leven en als beroepssector worden wij gecontacteerd op één van de moeilijkste momenten in iemands leven. Het is onze taak om de rouwende familie op die momenten met raad en daad bij te staan. De toekenning van de titel “Koninklijk” door Zijne Majesteit is de beloning en erkenning voor onze dagdagelijkse inzet en toewijding aan een geleefd leven.

Op 9 november 1963 werd er een nieuwe vzw boven de doopvond gehouden, namelijk de Nationale Federatie van Beroepsverenigingen en Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België of la Fédération Nationale des Unions Professionnelles et Chambres Syndicales des Entrepreneurs de Pompes Funèbres de Belgique.

50 jaar later heeft onze federatie haar doelstellingen meer dan verwezenlijkt. De toegang tot het beroep is een feit, er heerst sociale vrede en de belangen van zowel ondernemer als klant worden optimaal verdedigd. Als lid van commissie 11 van de Hoge Raad voor de Middenstand zien we dat we nog de enige Nationale vereniging zijn. Alhoewel het niet altijd gemakkelijk is om aan alle ideeën tegemoet te komen, is de leuze “Eendracht maakt macht”  tot op vandaag de drijfveer van de Raad van Bestuur.

De begrafenisondernemers zijn voor de rouwende families hun rustpunt, hun veilige en troostende haven in de meest ingrijpende periode van een mensenleven. Maar tegelijkertijd ook lichtpunt en houvast.

Woorden van dank en waardering richten zich vandaag dan ook speciaal tot allen die in de voorbije decennia daarin hebben bijgedragen. Hun inzet en betrokkenheid, gedragen door de overtuiging dat de vruchten van overleg en samenwerking duurzamer zijn dan die van wantrouwen en conflict, ligt ten grondslag aan de verworvenheden van vandaag.
De uitreiking van de titel “Koninklijk” beloont de ondernemers voor hun professionele inzet en verdiensten, duizenden uren van arbeidsinzet en toewijding. Het is een blijk van hoge waardering voor het werk van onze ondernemers en onze federatie en overlaat ons met een gevoel van eer en van erkenning voor het geleverde werk.

Johan Dexters

Voorzitter

Deel dit!

1 reactie

Plaats een reactie