mortuariumDe Nationale Federatie van begrafenisondernemers van België wil dat ziekenhuizen meer respect opbrengen voor families en de overledene.  Vandaag gebeurt het dat ziekenhuizen zelf een begrafenisondernemer bellen om een lichaam over te brengen naar een funerarium.  Dit omdat ziekenhuizen minder vaak een eigen mortuarium hebben.  Het mortuarium zou te duur zijn.  Bij besparingsmaatregelen wordt een mortuarium niet meer als prioritair aanzien.

Het verwijderen van een mortuarium uit ziekenhuizen brengt met zich mee dat overledenen naar een koeling gebracht moeten worden, vaak kiest het ziekenhuis of rusthuis een begrafenisondernemer uit die het lichaam kan overbrengen naar zijn of haar rouwcentrum.  Dit brengt de vrije keuze, die wel vaker bedrogen wordt in onze sector, in het gedrang.  Het vormt concurrentievervalsing.

Johan Dexters, voorzitter van de Nationale Federatie, pleit voor een wachtkamer waar lichamen minstens 12 uur blijven liggen.  Dit wanneer ziekenhuizen of rusthuizen geen eigen mortuarium hebben.  Op die manier kan de familie zelf kiezen naar welke begrafenisondernemer men wil gaan, om de begrafenis van hun dierbare te regelen.  Uit respect voor familie en de overledene, zou de vrije keuze altijd en overal gevrijwaard moeten blijven.

Deel dit!

3 reacties

 1. Benjamien Heiremans on

  Deze wachtkamers zouden dan neutraal moeten zijn, lees uitbating door de stad of gemeente. Dan gaan we weer terug naar 30 jaar geleden. Toen zijn de stedelijke mortuaria verdwenen omdat dit te kostelijk is. Vanaf dat een lichaam ergens wordt bewaard moet er rekening gehouden worden met het wettelijke karakter, dus wordt er een mortuarium ingericht. Om iemand over te brengen naar een ‘neutrale wachtkamer’ moet er ook worden gereden en personeel ter beschikking gesteld worden. Dus dan veranderd er eigenlijk niets.

  Het beste is dat we als onafhankelijke begrafenisondernemer de mensen blijven sensibiliseren om vooraf hun wensen te bespreken en zichzelf informeren over de mogelijkheden.
  Bij opname in het ziekenhuis kan er eventueel een formulier worden ingevuld met de keuze van de begrafenisondernemer.

  En als iedereen dan gewoon eerlijk blijft, mag er geen probleem zijn.

 2. Johan Verwerft on

  Toch niet meer dan logisch dat ziekenhuizen en rusthuizen, waar de meeste overlijdens zijn, over een wachtruimte beschikken! als was het maar om de familie een plaats ter beschikking te kunnen stellen waar ze rustig kunnen afscheid nemen en hun rouwproces starten in de vertrouwde omgeving van de overledene.

  stel je even voor; je wordt opgenomen in een ziekenhuis en men neemt zoals altijd een interview af betreffende maaltijden, keuze van de kamer, speciale wensen, enz…. dan komt de vraag welke begrafenisondernemer moet gecontacteerd worden in geval van overlijden? …… NIEMAND gaat naar een ziekenhuis met de bedoeling om daar te sterven, ziekenhuizen dienen om mensen te genezen !!!!!! ( zéér goede opmerking van een onafhankelijke ondernemer).

  over het wettelijk kader:
  ben eens benieuwd of alle privaat funeraria in regel zijn met de wetgeving (VLAREM 2) ??? en by the way, om een overledene op te halen op de openbare weg, ziekenhuis, rusthuis of waar dan ook, dient er ook gereden te worden ( waar ligt dan het verschil ?).

  over eerlijk blijven:
  In sommige regio’s valt het op dat bepaalde ondernemers (of transportdiensten) steeds gebeld worden door de MUG diensten in geval van overlijden, deze ondernemers durven zelfs de nabestaanden een formulier laten ondertekenen dat, ingeval de betrokken ondernemer de uitvaart niet uitvoert, de nabestaanden een schade vergoeding dienen te betalen dit terwijl de meeste mensen totaal ontredderd zijn op het moment van overlijden!!

  Héél duidelijk: De nabestaanden moeten steeds het recht hebben van vrije keuze.

  Hoe is het trouwens mogelijk dat bepaalde ondernemers via de pers en de media kunnen spreken in naam van de uitvaartondernemers in Vlaanderen.
  De pers mag mij in ieder geval om uitleg komen vragen.

  stof tot nadenken ……
  waar is die eerlijkheid ?

 3. Christophe Bruyneel on

  In alles en iedereen is koren en kaf. Zo ook in onze sector. Er zijn steeds meer ziekenhuizen die wachtruimten voorzien waar men de overledene voor een x-aantal uren laat wachten tot de begrafenisondernemer van keuze, de overledene naar zijn of haar funerarium brengt.

  Een fiche laten invullen op voorhand, is misschien een brug te ver, inderdaad omdat niemand met het idee van overlijden het ziekenhuis binnen stapt.

  Dat er met enveloppen gewerkt wordt, is geen taboe. Doorsturen is € ontvangen? Is dat eerlijk? Neen.

  Het Vlaams decreet zou misschien beter worden aangepast zodat de consument altijd het recht tot inspraak heeft zonder beïnvloeding van externe factoren. De vraag is: hoe?

Plaats een reactie