Lijkvervoer nieuwsNieuwsUitvaartondernemerWetgeving

Nieuwe Richtlijnen Covid-19 vanaf 16/7/2020

©Adobe Stock Licentie

Hierbij de recente aanpassingen van de maatregelen sinds 16/7/2020

Voorzieningen

Uitvaartcentra en crematoria voorzien in:
• handreinigers voor het publiek. Deze handreinigers moeten op regelmatige tijdstippen worden gereinigd.
• tissues en een veilige methode om die weg te gooien.
indien mogelijk: reserve mondmaskers

Hang relevante COVID-19-affiches op in de personeels- en openbare ruimtes van het pand: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_communication_material.aspx

Wijs erop dat het dragen van mondmaskers verplicht is.

Begrafenisplechtigheden

• staat begrafenisceremonies toe, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 200 personen tot en met 31 juli 2020 en van maximaal 400 personen vanaf 1 augustus 2020, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, de verplichting om mondmaskers te dragen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

Tweede advies geneesheer bij crematie

De duurtijd van deze afwijking is beperkt tot de door de Vlaams Regering afgekondigde civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Artikel 4, §1, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, bepaalt dat de Vlaamse Regering de duur en de startdatum ervan bepaalt. Bovendien geldt de afwijkingsregeling voor een termijn van maximaal 120 opeenvolgende dagen, die in werking treedt op de startdatum.

Voor de huidige noodsituatie komen de afwijkingen bijgevolg te vervallen op 17 juli 2020 middernacht. pagina 6 van 10 Dit betekent dat vanaf 17 juli 2020 middernacht er een einde komt aan de afwijking dat het verplichte advies van een tweede geneesheer niet meer nodig is en zal bijgevolg dit verplichte advies weer vereist zijn.

Verplaatsing lichaam

Ook de duurtijd van deze afwijking is beperkt tot de door de Vlaams Regering afgekondigde civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (cfr. punt 6.3).. Voor de huidige noodsituatie komen de afwijkingen bijgevolg te vervallen op 17 juli 2020 middernacht.

Dit betekent dat vanaf 17 juli 2020 middernacht er een einde komt aan deze afwijking en moeten niet gecremeerde stoffelijke overschotten dus vanaf deze datum terug individueel met een lijkwagen of op een passende wijze worden vervoerd.

Thuiswake

Er moet volgend onderscheid gemaakt worden:

• De overledene is positief getest op COVID-19 of er is een vermoeden van besmetting door COVID19. De arts die het overlijden vaststelt, vermeldt deze informatie op strook A van het overlijdensattest.

In deze situaties zijn thuisbewaringen en thuiswakes niet toegestaan.

• Er is absoluut geen sprake van COVID-19. Thuisbewaringen en thuiswakes worden afgeraden. Ze kunnen enkel plaatsvinden mits strikte naleving van de algemene regels zoals social distancing en ook de andere regels die gelden bij begrafenissen. Het dragen van een mondmaskers is verplicht

Begroetingen

Na overbrenging naar het uitvaartcentrum, wordt het lichaam zo snel mogelijk gekist.

• Het is onwaarschijnlijk dat er sprake is van een significante besmetting van het voertuig dat het stoffelijke overschot vervoert, aangezien dit zich in de kist bevindt. Dergelijke voertuigen moeten na het verwijderen van het stoffelijke overschot op de gebruikelijke wijze worden gereinigd.

• De huidige aanbeveling is dat, indien nodig, slechts een klein aantal mensen naar het uitvaartcentrum gaan om de laatste eer te bewijzen. De regels van social distancing en de verplichting van het dragen van een mondmasker moeten nageleefd worden bij het bewijzen van de laatste eer.

Begroetingen en begrafenissen één algemeen gegeven: dragen van mondmasker is verplicht!

Bekijk de richtlijnen van de overheid in detail: Richtlijnen_BO_16072020

 

Dit vind je waarschijnlijk ook leuk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *