Stad-antwerpen-logoVanaf 1 juli kan u als begrafenisondernemer snel en efficiënt online een aangifte van overlijden regelen.  De aangifte online indienen komt er omdat de uitvaartsector in het Antwerpse hier vragende partij was en omdat er in vele andere steden en gemeenten in Vlaanderen dit al mogelijk was.  Antwerpen kon daarom niet achterblijven.

Enkele grote belangrijke waarden die de online aangifte met zich meebrengt:

 • U moet slechts 1 keer per maand fysiek naar een stadsloket om de originele documenten van overlijden binnen te brengen
 • U kan terecht in eender wel district van Antwerpen om deze originelen binnen te brengen, dat hoeft dus niet het districtshuis van overlijden zijn
 • U ontvangt binnen 24 uur, online, de toestemming tot begraven of crematie en de akte van overlijden
 • U bespaart hiermee enorm veel tijd als begrafenisondernemer

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • U bezorgt per e-mail alle benodigde documenten die nodig zijn voor de aangifte van overlijden aan: overlijdens@stad.antwerpen.be
 • Vermeld zeker in deze e-mail waar het stoffelijk overschot op dat ogenblik ligt
 • De ambtenaar van de Burgerlijke Stand stelt, indien nodig, een dokter aan om de doodsoorzaak na te gaan of u bezorgt zo snel mogelijk zelf de documenten indien u zelf contact opneemt met de dokter


Welke documenten bezorgt u digitaal aan de stad Antwerpen?

Documenten voor begrafenis en crematie

 • Een scan van strook A van het model III C of model III D
 • De controlenummer van strook D van het model IIIC of model III D
  • een scan van van een ingevulde strook D is altijd welkom
 • Een kopie van de identiteitskaart of een ander document waarmee u de identiteit van de overledene kan vaststellen:
  • rijbewijs
  • trouwboek
  • paspoort
  • rijksregisternummer van de overledene
  • een ander document dat de identiteit van de overledene kan vaststellen
 • Indien een parketzaak: de toelating van het parket

Documenten enkel voor crematie

 • Aanvraag tot crematie
 • Identiteitskaart van de aanvrager
  • niet benodigd wanneer de begrafenisondernemer deze zelf of één van uw medewerkers van de begrafenisondernemer deze aanvraag invult
 • Crematieattest
  • attest van de vaststellende of behandelende geneesheer waarin hij vaststelt dat het overlijden te wijten is aan een natuurlijke oorzaak – gewelddadig of verdacht – niet vast te stellen overlijden
 • Bij alternatieve bestemming as:
  • ofwel een schriftelijke wens/bepaling van de overledene
  • ofwel een gezamenlijk verzoekschrift van echtgenoot/partner + bloed en aanverwanten van de eerste graad of de ouders ingeval van een minderjarige overledene
  • indien nodig, een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein alwaar de as de laatste rustplaats zal vinden
 • Toelating crematie van het parket
 • Het medisch verslag van de dokter aangesteld door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand


Toestemming en afschrift van de akte van overlijden

Voor 12 uur de volgende werkdag bezorgt de stad u, als antwoord op de verstuurde e-mail met documenten, de toestemming tot begraven of crematie en een afschrift van de akte van overlijden.

Bij crematie, staat het crematorium van Antwerpen (administratie.wilrijk@pontes.be) in carbon copy in de e-mail met de toestemming en afschrift.


Model IIIC en Model IIID

wij bezorgen u voor de 10e van de volgende maand een lijst met alle overlijdensaangiftes die u gedaan hebt in Antwerpen.

Vervolgens bezorgt u deze originele documenten ten laatste voor de 15e van die maand, alle modellen IIIC en IIID van de overlijdens van de vorige maand.

Graag invullen op de originele modellen:

 • de aktenummer van de stad verkregen, onder punt 2, “nummer van overlijdensakte”
 • de geboortedatum van de overledene onder punt 4 “geboortedatum (DDMMJJJJ)

Let op: het gaat over de overledenen, overleden in de vorige maand en niet enkel aangegeven in de vorige maand. bv: overlijden op 30 mei, aangifte op 3 juni.  Bezorg dit modelIIIC/IIID voor 15 juni samen met alle andere modellen IIIC van overlijdens van de maand mei.

Dit kan aan al onze stadsloketten tijdens de openingsuren tegen ontvangstbewijs:

De stadsloketten:

Openingsuren stadsloketten

DAG UUR
Maandag gesloten
Dinsdag van 8 tot 17 uur
Woensdag van 8 tot 17 uur
Donderdag van 12 tot 20 uur
Vrijdag van 8 tot 14 uur
Zaterdag om de twee weken van 8 tot 13 uur *
Zondag gesloten

* zaterdag opening op volgende dagen: 17/01, 31/01, 14/02, 28/02, 14/03, 28/03, 11/04, 25/04, 9/05, 23/05, 6/06, 20/06, 4/07, 18/07, 1/08, 29/08, 12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12 Stadsloket Antwerpen – Linkeroever is op zaterdag gesloten. In 2015 zijn de stadsloketten gesloten op volgende feest- en brugdagen: 1 januari, 2 januari, 1 mei 2015, 14 mei, 21 juli, 15 augustus, 11 november, 25 december, 31 december.

(bron openingsuren/adressen: Antwerpen.be)

Identiteitskaart

U bezorgt alle Belgische identiteitskaarten, verblijfsvergunningen en Belgische paspoorten van de bijhorende overlijdensaangiften met ModelIIIC/IIID

Deze identiteitskaarten hoeven niet gesorteerd te zijn, want deze worden vernietigd.

Trouwboek

Als nabestaanden dit wensen, kan u als begrafenisondernemer zelf in de trouwboek de akte nummer en district van overlijden noteren.

Niet-online-digitale aangifte

Wanneer u als begrafenisondernemer ervoor kiest om de aangifte van overlijden NIET online, digitaal, uit te voeren: kan u tijdens de openingsuren terecht aan het stadsloket van het district van overlijden waar de overledene overleden is, om de documenten te bezorgen.

Van alle documenten die u voor 12 uur bezorgt, kan u de toestemming tot begraven of cremeren de eerst volgende openingsdag vanaf 12 uur in hetzelfde stadsloket ophalen.

Op maandag kan u enkel voor dringende aangiften uitsluitend terecht in het stadsloket Antwerpen tussen 9 en 12 uur.

Contactgegevens van de stad Antwerpen voor digitale, online aangiften:

U kan met elk district via overlijdens@stad.antwerpen.be alle aangiften afhandelen

Vragen en opmerkingen kan u stellen aan Maurice Goffart via: 03/338 98 51 en dit tijdens de openingsuren.  Of via bs.dl@stad.antwerpen.be

Deel dit!

Plaats een reactie