CrematoriaDiscussiesNieuws

Ook crematoria zullen prijsstijgingen moeten doorvoeren

©Adobe Stock Licentie

Net zoals in zovele andere sectoren voelen ook de crematoria de torenhoge prijsstijgingen van elektriciteit maar vooral van gas.  Sommigen spreken zelfs van een verzevenvoudiging van hun factuur ten opzichte van 3 jaar geleden.

Bepaalde crematoria voelen zich dan ook genoodzaakt deze stijgingen door te rekenen aan de uitvaartondernemers, maar ook andere maatregelen zullen getroffen worden in de hoop deze stijging te recupereren.

Gemiddeld 90m³ gas

Als men weet dat dat één enkele crematie gemiddeld 90m³ gas (inclusief opwarming) verbruikt, dan is het een logische stap om de crematies sneller op elkaar te laten opvolgen.

Zodat de oven niet steeds opnieuw opgewarmd moet worden, want dat is uiteraard een kost die nu best uitgespaard wordt.  Een 7-tal crematies na elkaar verbruiken immers “maar” 201 m³ (inclusief opwarming), na berekening is dat 28 m³ per crematie en dat is toch een groot verschil tegenover de 90 m³ die anders gefactureerd zou worden.

Dat brengt natuurlijk enkele afwegingen mee die de crematoria zullen maken.  Als men bijvoorbeeld over 3 ovens beschikt en ze besluiten om er slechts 1 in werking te laten en die dan non-stop te laten werken, dan is dat uiteraard heel positief voor het verbruik, maar er zal wel langer gewerkt moeten worden om hetzelfde aantal crematies per dag gedaan te krijgen. En dit vraagt ook om de nodige flexibiliteit en aanpassing van de werknemers van het crematorium.

Bovendien zal dat ook een gevolg hebben op de tijdspanne die een crematorium aanrekent vooraleer men de urne weer kan ophalen.

Efficiënter gebruik

Een crematie zal niet langer duren dan voordien, maar door een grotere tijdspanne te voorzien kunnen de crematoria makkelijker “puzzelen” met de verschillende crematies en zo de gasoven efficiënter gebruiken zodanig dat die niet tussendoor moet stilgelegd moet worden en nadien weer extra opwarming nodig heeft.

De directie van het crematorium van Kortrijk liet ons weten dat zij volgende maatregelen zullen nemen vanaf 1 oktober 2022:

  • Ze zullen versneld investeren in vernieuwde technologieën en hernieuwbare energiebronnen.
  • Het inzetten van hun 24/7 koelkamer blijft onaangepast.
  • De reservatietijden voor de afgifte van een urne worden verlengd naar 4 uur ipv 2 uur.

Op deze manier hopen zij hun prijzen voor uitvaartondernemers toelaatbaar te houden.

Ze willen wel extra benadrukken dat ze steeds zullen blijven openstaan voor speciale wensen waarbij moet afgeweken worden van de vernieuwde reservatietijden.

Door hierover open in gesprek te gaan, en wederzijds begrip tussen het crematorium enerzijds en de ondernemers anderzijds, zullen ze er alles aan doen om aan ieders wensen te kunnen voldoen.

Het crematorium van Wilrijk heeft ook al aangekondigd dat ze bepaalde maatregelen zullen moeten nemen.

Zij zijn nog in overleg met de Raad van Bestuur maar denken aan besparen op uitgaven, toekomstige investeringen tijdelijk uit te stellen, niet alle ovens in werking stellen en toch ook wel een verhoging van de crematiekost.

Cremeren kost vandaag om en bij de 500 euro

Een crematie kost momenteel om en bij de 500 euro, maar het spreekt voor zich dat de crematoria deze exponentiële energieprijsstijgingen niet alleen aankunnen en dat de crematiekosten dus ook zullen stijgen.

We verwachten dat vele andere crematoria weldra zullen volgen en dat er ook daar veranderingen en prijsstijgingen zullen doorgevoerd worden.  Dit heeft natuurlijk rechtstreekse gevolgen voor de uitvaartondernemers. Zij zullen immers niet anders kunnen dan deze kosten door te rekenen op hun factuur voor de nabestaanden.

Belangrijk om weten: crematoria zullen verplicht blijven om een sociaal tarief te blijven toekennen aan personen die over onvoldoende middelen beschikken.

Laat ons ook niet vergeten dat tegen 2030 er 55% minder CO2 verbruik moet gerealiseerd worden volgend de Europese klimaatdoelstellingen.  Er werd dus sowieso al gezocht naar nieuwe technologieën voor de verbranding in de crematoria, wellicht zal deze zoektocht nu een versnelling hoger gaan en misschien kunnen dan de prijzen in de toekomst weer genormaliseerd worden.

Dit vind je waarschijnlijk ook leuk

Laat een reactie achter

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer in:Crematoria