Opleiding in België thanatopraxie start dit jaar in Hasselt.  Campus Syntra Hasselt zal de opleiding dit jaar inlassen.  We geven graag extra informatie mee over de opleiding.

Wat houdt het in?

Door de thanatopraxie toe te passen kan men in de meeste gevallen de uiterlijke veranderingen aan de overledene terug wegwerken en daardoor een reconstructie bekomen van een, fysiologisch gezien, normaal uiterlijk.

Een laatste groet aan een overledene die opgebaard is in een optimale toestand, zijn waardigheid van het mens-zijn heeft behouden in de dood, kan bepalend zijn voor het gunstige verloop van het rouwproces.

Leer het menselijke lichaam kennen en hoe je thanatopractor kan worden

In deze opleiding van een jaar leert Dr. Els Buntinx jullie alles over het menselijke lichaam.
De praktische kant met producten, behandelingen, internationale repatriëring neemt thanatopractor Robby Pipeleers graag voor zijn rekening.

De eerste doelstelling van thanatopraxie is de ontsmetting van het lichaam van de overledene. Dit betekent dat het lichaam zowel intern als extern zo goed als steriel wordt gemaakt om zo besmetting te vermijden.

De tweede doelstelling, namelijk het bewaren van het lichaam, is een automatisch gevolg van de desinfectie. In deze stap gaat men de moderne balsemvloeistoffen gebruiken.
De laatste doelstelling past in de bedrijfsfilosofie die de moderne uitvaartonderneming momenteel zou moeten kenmerken: aandacht voor de nabestaande.

Praktische informatie:

Campus      Startdatum      Startuur      Lesmomenten             Aantal uren
Hasselt       20-09-2017        19:00            1 jr wo av                      72

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf.

Doelgroep:

De cursus richt zich tot begrafenisondernemers die zich de techniek van thanatopraxie willen eigen maken en tot personen die tewerkgesteld zijn in de paramedische sector.

Cursisten die de opleiding postmortale lichaamsverzorging hebben gevolgd.

Programma:

 • Inleiding
 • Anatomie
 • Histologie (weefselleer)
 • Osteologie (studie van de beenderen)
 • Myologie (spieren en spierweefsels)
 • Oppervlakte-anatomie
 • Angiologie (studie bloedvatenstelsel)
 • Behandeling
 • Splanchnologie (studie van de inwendige organen)
 • Bacteriologie
 • Microbiologie
 • Pathologie
 • Scheikunde bij de behandeling
 • Behandeling
 • Hygiëne
 • Juridische aspecten

De opleiding omvat 24 avonden (23 lesavonden + examen) en behandelt het theorische vlak van deze opleiding. Na de kerstvakantie zullen de lessen op een externe lesplaats doorgaan. De eerste les krijgt u meer info hierover.

Voor de verplichte praktijkstage dient u zich ook in te schrijven bij BIT. Meer info over deze praktijkstage kan u bekomen via onze contactpersoon binnen BIT, dhr Jan Raman, email: jan.raman2@gmail.com. De kostprijs van deze stage bedraagt ongeveer 4.000,00 €.

Pas nadien u geslaagd bent voor het examen EN de stage, krijgt u van het BIT een getuigschrift.

Meer informatie vindt u op de website van Syntra Limburg:

http://www.syntra-limburg.be/opleidingen/thanatopractor

Deel dit!

Plaats een reactie