Na een jaar vruchteloos zoeken, geeft het Mechelse stadsbestuur de privatisering van de aula en het funerarium van de stedelijke begraafplaats nog niet op. “Maar als het ditmaal niet lukt, houden we de uitbating zelf in handen”, zegt bevoegd schepen Marc Hendrickx (N-VA).

In 2014 zette de stad Mechelen de deur open voor privatisering van het funerarium aan de begraafplaats van Mechelen.  De stad hoopte er geld uit te halen, minstens 106.000 euro.  In maart 2015 had er nog geen enkele kandidaat gemeld om de concessie en privatisering op zich te nemen.  “Nochtans hadden wij twintig bedrijven en begrafenisondernemers aangeschreven”, stelt Hendrickx.

Enkel de uitvaartverzekeraar en uitvaartondernemer Dela, reageerde schriftelijk met de mededeling dat de gevraagde concessievergoeding te hoog was.  “De daarop volgende maanden hebben wij gesprekken gevoerd met Mechelse ondernemers die wel hun interesse hadden getoond, maar niet in de volledige uitbating”, zegt de eerste schepen.

Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat het financiële aspect de reden was dat niemand zich kandidaat stelde. Ook de termijn van 27 jaar en het feit dat de hele site in één pakket werden aangeboden, bleken knelpunten. “Een nieuwe prijsvraag organiseren zonder enige aanpassing zou dus niets opleveren”, zegt Marc Hendrickx.

Daarom heeft het schepencollege aan de dienst vastgoedbeleid de opdracht gegeven om een aangepast bestek op te maken.

Dit meldt gva.be op de website

Deel dit!

Plaats een reactie