Het crematorium van Aalst, dat op de Siesegemkouter zou gebouwd worden, te Aalst, krijgt een tegenslag te verwerken.  De vertegenwoordiger van de gemeente Erpe-Mere zal zich op de algemene vergadering van de intercommunale Westlede, die het beheer van het crematorium te Lochristi en Sint-Niklaas op zich neemt,  op 2 juni onthouden op alle agendapunten waarin de crematoriumplannen voor Aalst ter sprake komen.

Dat bepaalden de meerderheidspartijen CD&V en N-VA op de gemeenteraad van Erpe-Mere. ‘Dat is nodig om onze rechten te kunnen behouden in de lopende protestprocedure tegen de verdere ontwikkeling van de Siesegemkouter’, zei N-VA-schepen Reinold De Vuyst.

De gemeente Erpe-Mere vreest dat de komst van het nieuwe crematorium en de verbouwing van de Siesegemkouter te veel verkeer met zich zal meebrengen.  Men verzit zich dusdanig tegen de milieu- en bouwvergunningen in het gehele gebied.

Hypocriete houding

Open VLD vindt de houding hypocriet  ‘Een crematorium in onze regio is dringend nodig,’ zei hij. ‘Lochristi is overbevraagd en als er geen crematorium komt in Aalst, zijn ook onze inwoners daar het slachtoffer van.’  Het lijkt erop dat elk crematorium dat in Vlaanderen, eender waar gebouwd of gepland wordt, een hele strijd moet ondergaan om er te kunnen komen.

Vandaag zijn de schouwen van huizen veel meer vervuilend dat één crematorium lokaal.  De vraag is, of er geen dieperliggende factoren zijn waarom een crematorium in Vlaanderen alsmaar een slag moet doorstaan om er te kunnen komen of bestaan.  Eender waar zal een crematorium niet welkom zijn.  Tot wanneer mensen zelf geconfronteerd worden met een overlijden en ze km’s ver moeten rijden om in crematie te kunnen voorzien.  Op een moment van verdriet hoeft dat er echt niet bij te komen.

In België zijn er amper crematoria, in andere Europese landen veel meer

In andere Europese landen zijn er veel meer crematoria dan in België.  We hebben nog geen 20 crematoria in heel ons land, om meer dan 50% van de meer dan 100.000 overleden Belgen per jaar, te kunnen cremeren.  Een heel getal.  Vandaar dat extra crematoria nodig zijn.  De vraag naar burgerlijke plechtigheden neemt ook steeds toe, daaraan kan een crematorium ook soelaas brengen met een aula en plaats om een koffietafel te houden.

Daarnaast kunnen er ook plechtigheden gehouden worden in aula’s van begrafenisondernemers, die veelal ver moeten rijden om een crematie te kunnen laten uitvoeren.  Indien de trend zich voorzet en nog meer mensen voor crematie zullen kiezen, zullen er ongetwijfeld nog crematoria moeten bijkomen of men zal de capaciteit die we nodig hebben in ons land, niet aankunnen.

Deel dit!

1 reactie

  1. Carl De Meyer on

    Men heeft het nog steeds niet begrepen.
    Families hoeven helemaal niet veel kilometers te rijden om in een crematie te voorzien. Dat doet de begrafenisondernemer wel. Bij de crematie zelf is er immers meestal geen familie aanwezig. Wél bij de plechtigheid uiteraard. En die plechtigheid willen de families in eigen dorp of gemeente houden. En daar heeft de begrafenissector zélf al geïnvesteerd in aula’s (of is daar mee bezig).
    Conclusie : TECHNISCHE crematoria moeten erbij komen, maar verspil in deze tijden van besparingen toch geen belastinggeld aan aula’s en koffiekamers, die ZIJN er al door het privé-initiatief. Of wil de overheid toch mordicus de begrafenisondernemer die – uit noodzaak – zwaar heeft geïnvesteerd in zijn infrastructuur oneerlijk gaan beconcurreren met belastinggeld? Je zal maar zulk een risico/investering genomen/gedaan hebben en dan enige tijd later een crematorium met alles op/rond en aan in je achtertuin krijgen.

Plaats een reactie