Uitvaart in een eigen aula of een plaats waar men plechtigheden kan houden, zitten in de lift. Niet enkel in België maar ook in Nederland.  Dit melden verschillende media vandaag.  Dat begrafenisondernemers in Vlaanderen erg investeren in eigen infrastructuur is geen nieuwtje meer.

De kerkelijke uitvaart wordt minder gekozen

Het is iets wat al jaren speelt in de uitvaartwereld.  Toch ondervinden crematoria en begrafenisondernemers dat er steeds vaker gekozen wordt voor een uitvaart zonder religie.  Dit wil eigenlijk zoveel zeggen dat de kerkelijke uitvaartplechtigheden in het algemeen minder gekozen worden.

Elke regio heeft zo zijn eigenschappen en in bepaalde regio’s van Vlaanderen zullen er nog altijd meer kerkelijke uitvaartplechtigheden plaatshebben dan elders.  Toch ziet men in de grootsteden veranderingen.  Voorgangers en begrafenisondernemers hebben meer werk met burgerlijke plechtigheden dan ze in de kerk te laten plaatsvinden.

De helft van Vlaanderen kiest voor een burgerlijke uitvaart in een aula

Johan Dexters, voorzitter van de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers van België getuigt in Het Belang van Limburg: “In Vlaanderen wordt al ruim de helft van de uitvaarten in een aula georganiseerd en deze tendens neemt nog steeds toe” zegt hij.

De voordelen van een uitvaart in een aula is de flexibiliteit, technologie, comfort en er worden geen regels opgelegd.  Alles kan van a tot z volledig zelf worden opgemaakt.  Beamers, muziek, beelden, teksten, sprekers, alles kan in een aula.  Livestream, beeldopname, het zijn maar enkele nieuwe trends die ook buiten Europa erg opkomen.

Kiezen voor een goede voorganger, doet een uitvaart vallen of staan

Het personaliseren van een uitvaart doet kiezen voor een burgerlijke plechtigheid in een aula met een goede voorganger.  Want een goede voorganger, hoe je het ook draait of keert, doet een uitvaart vallen of staan.  Binnen de Katholieke Kerk zijn er evenzeer heel goede voorgangers maar binnen de Kerk moet men rekening houden met de vaste opmaak van de plechtigheden.

Deel dit!

Plaats een reactie