aula chrysant antwerpenDe stijging van niet kerkelijke begrafenissen zou in bepaalde gemeenten zorgen voor problemen.  Nabestaanden moeten ver rijden om een aula te kunnen gebruiken.  Zeker wanneer er in een gemeente geen alternatief te vinden is, zorgt dit ook voor stress bij begrafenisondernemers.  Een investering in een eigen aula brengt immers grote kosten met zich mee.  Daarom kwam er deze week een oproep in Het Nieuwsblad van SP.A om in ruimten te voorzien om niet kerkelijke uitvaarten te kunnen laten plaatsvinden.

Wanneer een begrafenisondernemer niet over een eigen aula beschikt, moet men soms ver rijden om het crematorium als alternatief aan te bieden.  Wanneer de crematie plaatsvindt in hetzelfde crematorium, vormt dit een mooi alternatief.  Men moet wel ver rijden.  Begrafenisondernemers huren soms ruimten af, om als uitvaartaula te kunnen gebruiken.  Zeker wanneer men geen eigen aula heeft, of wanneer deze niet groot genoeg zou zijn.  Feestzalen afhuren voor grote plechtigheden, het vormt al lang geen taboe meer.

Uiteraard is dit gegeven zeer streekgebonden.  Er zullen ongetwijfeld regio’s zijn waar kerkelijke uitvaarten de bovenhand halen.  De niet kerkelijke uitvaarten is aan een opmars bezig.  Dat is een gegeven dat men niet kan ontkennen.  Het grote verschil zit uiteraard in het persoonlijk aspect van de niet kerkelijk uitvaart.  Men kan het in principe van a tot z volledig samenstellen en personaliseren.  Iets wat je in een kerkelijke liturgie niet kan.  Hoewel de kerk hierin wel vooruitgang heeft geboekt.  Gebedsdiensten laten ook ruimte voor persoonlijke inbreng.

Gemeenten investeren in ruimten om uitvaartplechtigheden te houden.  Zo zijn er in Vlaanderen meer en meer gemeenten die, al dan niet op de begraafplaats, investeren in ruimten om uitvaartplechtigheden te houden.  Aula’s worden gebouwd met de meest moderne technologie.  Een doorn in het oog voor bepaalde begrafenisondernemers?  Die zelf investeren in aula’s?  Niet elke gemeente investeerde in een eigen aula of ruimte.  Niet evident.  Zeker niet wanneer het om een heus bedrag gaat, dat de begrafenisondernemer elke maand moet neerleggen.

Wellicht zal de vraag naar niet kerkelijke uitvaarten nog toenemen.

Deel dit!

Plaats een reactie