Asbezorging in de Schelde te Antwerpen, hoe gaat het in de praktijk?

Op 29 mei 2017 keurde de Gemeenteraad, in uitwerking van de recente decreetswijziging, het besluit goed waarmee asbezorging op de Schelde te Antwerpen mogelijk wordt gemaakt.

Met deze goedkeuring komt de stad Antwerpen tegemoet aan een wens die bij vele Antwerpenaars leeft om zich ook na het overlijden verbonden te voelen met de rivier waaraan zij zo gehecht zijn.

Hoe gaat het voor de begrafenisondernemers?

Procedure zoals thuisbewaring

Aangezien de bezorging van as in de Schelde gebeurt buiten de gemeentelijke begraafplaatsen en nabestaanden daarmee de mogelijkheid hebben om tijdstip en modaliteiten van de plechtigheid zelf bepalen, wordt deze gedenkvorm hetzelfde behandeld als een thuisbewaring.

Zoals aan de kust wordt de asbezorging door uw zorgen vanop een boot of schip georganiseerd.

Aangifte lijkbezorging is niet nodig.

De aangifte van overlijden blijft uiteraard verplicht.

De belasting voor niet-Antwerpenaren (‘inkomtaks’) is niet verschuldigd.

Deze is enkel van toepassing voor bezorging op de begraafplaatsen (artikel 2 uit het Decreet)

De belasting op het wijzigen van een rustplaats (‘mutatietaks’) met als doel asbezorging in de Schelde …

is verschuldigd wanneer de urne uit een rustplaats wordt genomen tijdens de looptijd van deze rustplaats;

wanneer de urne uit een rustplaats in volle grond of een grafkelder moet worden genomen;

is niet verschuldigd wanneer de urne een columbarium- of urnenveldnis wordt genomen vanaf het moment dat het verstrijken van de termijn wordt aangekondigd.

Deel dit!

Plaats een reactie