Er blijkt heel wat te doen rond het nieuwe te bouwen crematorium in Ardooie.  De uitvaartsector uitte eerder deze week al grote bedenkingen bij de wettelijkheid van het bouwen van dit nieuwe crematorium.  Dit omdat het een private onderneming zal zijn die het crematorium gaat bouwen en dat is eigelijk compleet tegen de wetgeving in.

Privaat cremeren, dat kan niet in Vlaanderen

Eerdere stappen ondernomen door de uitvaartsector om crematoria privaat te mogen bouwen, stootten op een muur.  Nu zou plotseling een crematorium gebouwd kunnen worden door een private onderneming en worden er enkele personeelsleden van de gemeente Ardooie er tewerkgesteld.

Vlaamse crematoria zijn er tegen en dienen bezwaar in bij de gouverneur van West-Vlaanderen

Dat is tevens ook niet naar de zin van de vereniging rond de Vlaamse crematoria.  Deze crematoria bekijken nu of men geen bezwaarschrift kan indienen tegen het nieuwe crematorium te Ardooie.  Ook met dezelfde bezorgdheid als die van de uitvaartsector: het is niet wettelijk dat een private onderneming een crematorium bouwen kan in Vlaanderen.

Enkel via intercommunale samenwerking

Dat bouwen van een crematorium in Vlaanderen is enkel weggelegd voor gemeenten, steden of intercommunale samenwerkingen.  Wat zoveel wil zeggen dat de overheid enkele crematoria kan bouwen via steden of gemeenten die samenwerken om dit te realiseren.

De uitvaartsector en de Vlaamse crematoria trekken eens aan dezelfde bel

Het vormt een raar gebeuren deze discussie want de uitvaartsector is al jaren vragende partij om privaat crematoria te kunnen bouwen.  Nu trekt de private uitvaartsector aan dezelfde bel als deze van alle andere Vlaamse crematoria die wel door een intercommunale worden uitgebaat.  De bel dat het onwettelijk is om zomaar privé plotseling een crematorium te kunnen bouwen.

Asbestemmingen in Ardooie?

De vraag is of dit niet alleen wettelijk zomaar kan, maar ook dat er andere voorzieningen rond een crematorium moeten worden aangebracht.  Het Vlaams decreet is hierin heel duidelijk.  Elk crematorium moet ook asbestemmingen kunnen aanbieden.  Hierover wordt in geen enkele andere media over gesproken.  Enkel over parking, koffietafelruimte en een aula.

Komt het crematorium er wel met al dit protest?

Conclusie is dus dat dit crematorium heel omstreden blijkt.  Of het überhaupt wel komen zal, is de vraag.  Steeds meer partijen blijken ertegen gekant te zijn.  Laat staan dat er nog actiegroepen zouden komen om de bouw ervan tegen te houden.  Want de meeste nieuwe crematoria hebben hun strijd gehad vooraleer er nog maar één spade in de grond gestoken werd.

Actiegroepen nog niet meegerekend

Afwachten wat het wordt, toch is er veel protest en plaatst de gehele sector zich tegen het idee.  Als begrafenisondernemer is het al moeilijk genoeg om de eigen centen in een aula te kunnen steken, laat staan dat men plotseling toch privaat crematoria kan of zou kunnen oprichten.

Deel dit!

Plaats een reactie