VormU: uitstel maar geen afstel …

December 2015. De maand waarin VormU, “de Vlaamse Onafhankelijke Raad Moderatoren Uitvaart” in voege zou treden. Inmiddels kwam ons ter ore dat de beroepsvereniging voor onbepaalde tijd weer terug zou worden opgeborgen. Daar wilden we graag even het fijne van weten. Uitvaartvlaanderen nam dan ook contact op met Karin Struyf om te horen wanneer de lancering gepland staat en/of die er überhaupt nog komt.

UVV: In juni schreven we in een rubriek dat de komst van VormU nog voor het einde van dit jaar zou zijn. Zijn de plannen inmiddels gewijzigd?

KS: Enigszins, toch wat de datum van lancering betreft. We zijn zo’n 1,5 jaar geleden begonnen met het uitzetten van de lijnen. De normen en waarden werden in kaart gebracht, het hele traject werd bepaald en de website en agenda stonden zo goed als klaar. Er is tijdens die 18 maanden erg veel tijd opgegaan aan structuur en voorbereiding maar eigenlijk zaten we goed op schema. Het was alleen nog zaak een sterk, eensgezind en complementair team uit te bouwen dat heel Vlaanderen kon bestrijken. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan.

UVV: Er zijn toch vast wel voorgangers en moderatoren te vinden in alle provincies?

KS: Daar gingen ook wij vanuit. We dachten dat we ruim een half jaar voor lancering en middels de nodige aandacht in de vakpers vast al wel een brede kern van moderatoren zouden kunnen bereiken. Mogelijk zaten daar dan ook kandidaten bij die regionaal een bestuursfunctie konden opnemen. Niets was minder waar. Alleen al wat betreft de provincies West Vlaanderen en Vlaams Brabant bleef de respons uit.

UVV: Blijft over: Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen?

KS: Ja, maar het bestuur kwam in hoofdzaak uit Antwerpen en aangezien we er geen Antwerpse club van wilden maken was het geen goed idee om in deze setting op te starten. De opzet was een Vlaamse vereniging met mensen aan het roer die zelf ook ter plekke werken en de gebruiken, gewoontes uit hun regio kennen. Die kandidaten hebben we dus duidelijk nog niet gevonden.

UVV: Nog niet?

KS: We blijven uiteraard uitkijken, maar misschien is het wel helemaal niet zo’n haalbare kaart om anno 2016 al meteen heel Vlaanderen te willen bestrijken in ons vak. Misschien moeten we gewoon de draagwijdte van VormU herbekijken en wordt het in plaats van een Vlaamse, een Vrije Onafhankelijke Raad voor Moderatoren Uitvaart. Hoe dan ook, uitstel is geen afstel.

UVV: En wat als anderen inmiddels van start gaan met een beroepsvereniging?

Wij kregen het bericht dat een Nederlandse speler hier binnenkort een Vlaamse beroepsvereniging wil opstarten.

KS: Daar heb ik een jaar geleden al melding van gemaakt bij de Varu. Het klinkt me dus niet nieuw in de oren. Het wordt dan vast een beroepsvereniging, hoofdzakelijk van en voor ritueelbegeleiders met als einddoel de opleidingen van dat Nederlandse instituut hier in Vlaanderen verder uit te bouwen. Eigenlijk precies hetzelfde als wat er in Nederland met de LBvR is gebeurd. De meeste leden hebben de opleiding van Het Moment achter de kiezen.

UVV: Maar VormU gaat toch ook opleidingen aanbieden?

KS: Geen opleidingen maar coachingstrajecten op de vloer. Onze doelgroep betreft dan ook niet zozeer de nieuwkomers maar eerder de uitvaartwerkers die op hun honger zitten qua begeleiding en ondersteuning. Dat is een heel andere benadering dan het aanbieden van een lange, dure opleiding die naar mijn mening inhoudelijk veel overbodige materie bevat.

UVV: Voor jou geen rituelen en persoonlijke symboliek?

KS: Dat heb ik niet gezegd. Ik tracht ze, net als veel van mijn collega’s te implementeren in mijn werk maar zal ze nooit aanwenden wanneer ze niet breed gedragen en herkend worden. Wat ik vooral niet wil, en vele voorgangers met mij, is fungeren onder de noemer ‘ritueelbegeleider’. Er hangt, hoe hard ze er bij de bovenburen ook aan zitten te trekken, een ongelukkige fröbelachtigheid rond die term. Het was voor vele Vlaamse uitvaartwerkers dan ook een uitkomst toen ik kwam aandraven met een andere functiebenaming.

UVV: De nieuwe functiebenaming ‘Moderator binnen de uitvaart’?

KS: Zo nieuw is de term eigenlijk niet. Alle definities in acht genomen bestrijkt hij de meerwaarde van iedereen die veel meer doet dan gewoon een tekstje voordragen of al-dan-niet in de weer is met rituelen. Bovendien zijn we als begeleiders tussen overlijden en uitvaart  met deze nieuwe functietitel in één klap verlost van de ontsteltenis waarvan een doorsnee Vlaams gezin getuigt als je zegt dat je een ritueelbegeleider bent. Vlamingen zijn nuchtere lieden hé,  ze zijn wel gevoelig voor symboliek, het mag alleen niet te wollig klinken.

UVV: Dus wanneer mogen we VormU verwachten?

KS: We nemen nog even de tijd. Inmiddels zijn er enkele uitvaartwerkers bereid gevonden om mee de schouders te zetten onder het VormU-concept maar we hopen onze groep toch nog enigszins te vergroten.

UVV: En als er kandidaten zijn die wel mee aan de VormU-kar willen trekken?

KS: Graag, alhoewel er wel bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. Ze mogen in ieder geval van zich laten horen. Wie niet kan wachten kan natuurlijk ook aansluiten bij de beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders die haar opwachting straks maakt. Die zal van een heel andere insteek en missie getuigen, maar ze zullen wellicht sneller opgestart zijn dan VormU. Wij laten graag nog even op ons wachten (lacht).

Deel dit!

Plaats een reactie