shoppen voor een uitvaartWat is er veranderd in de uitvaartsector?  Begrafenisondernemers verkopen sinds jaren hun begrafenisonderneming aan uitvaartgroepen.  De vraag is; waarom?  Geen opvolging?  Andere interne problemen of gewoon financiële overtuigingen?  Het lijkt er zelfs op dat binnen de uitvaartwereld, twee kampen bestaan.  De uitvaartgroepen en de onafhankelijke begrafenisondernemers.

Is verkopen aan een uitvaartgroep wel een goede oplossing?

Begrafenisondernemers die van generatie op generatie hun werk leveren, komen op een bepaald punt te stoppen.  Er is geen overnemer te vinden dus is er maar één oplossing?  Verkopen aan een uitvaartgroep?  Er zijn al begrafenisondernemers die na contractuele verbintenissen toch weer op onafhankelijke basis hun eigen begrafenisonderneming starten.  Dus is verkopen niet altijd de beste oplossing?  Er zijn ook begrafenisondernemers die gewoon stoppen, zonder ook maar één iets te verkopen.  Een jonge generatie kan onafhankelijke voortzetting van de zaak brengen.

Een discussie die opent

Wat drijft de onafhankelijke begrafenisondernemer naar een uitvaartgroep?  Waar zit het verschil?  Wellicht opent dit een discussie, toch moeten we de feiten onder ogen durven zien, dat dit de realiteit is: een tweekamp.  Zal de toekomst ons meer grote uitvaartbedrijven brengen of net niet?  Kan de verkoop van uitvaartverzekeringen, die nu alom op de markt zijn, ons uitvaartland veranderen?  Zal dit ten goede komen aan de begrafenisondernemer én de consument?

De vergrijzing neemt toe

Het zijn veel vragen die een onduidelijke toekomst scheppen.  De toekomst ziet er voor de begrafenisondernemer in het algemeen niet slecht uit.  Er worden meer overlijdens verwacht in de komende jaren.  De vergrijzing neemt toe en dan neemt de cyclus van het leven het automatisch over.  Waarschijnlijk zal de begrafenisondernemer die een goede service levert en vooral niet té duur is, altijd werk blijven hebben.

Net zoals in vele landen brengt crematie problemen mee binnen toeleveranciers.  Dure grafkisten worden minder verkocht en crematie vraagt enkel goedkopere kisten (meestal toch).  Zeker wanneer men de crematie laat plaatsvinden voor de plechtigheid.

Deel dit!

2 reacties

  1. Kristiaan Verstraeten on

    Het valt me op dat er nog veel jongeren kiezen voor een loopbaan als kleine zelfstandige uitvaartondernemer. Ook in het Antwerpse waar dela toch een vijftal ondernemingen heeft opgekocht.

Plaats een reactie