Nieuws

Wanneer begrafenisondernemers moeten dansen naar de pijpen van gemeenten of steden

Het beroep van begrafenisondernemers is vaak een stressvol beroep. De wensen van de familie respecteren, alsook werken tegen de klok. Bovendien moet een begrafenisondernemer zich houden aan de huidige wetgeving. Deze wetgeving schrijft voor dat een begrafenisondernemer de toelating tot crematie verkrijgt na 24 uur. 

Er zijn echter gemeenten of steden die aan de huidige Vlaamse wetgeving een eigen parcours breien.  Dit kan gaan van het gebruiken van documenten met logo van de gemeente of stad tot het opstellen van bepaalde uurroosters wanneer begrafenisondernemers de documenten mogen komen ophalen.

Zo is er vandaag een gemeente in Vlaanderen die de top bereikt qua frustraties onder lokale begrafenisondernemers. Wanneer een begrafenisondernemer in die specifieke gemeente een aangifte van overlijden doet op donderdagavond kan hij zijn toelating tot crematie pas ophalen de volgende maandagochtend om 11.00 uur.

Dit tart elke verbeelding en brengt een enorme frustratie mee voor begrafenisondernemers. Want een begrafenisondernemer werkt vaak tegen de klok. Een gemeente of stad die daarbij erg moeilijk doet om een familie goed te kunnen bedienen, is uit den boze.

Vele begrafenisondernemers vragen zich af wanneer beroepsverenigingen deze problematiek zullen aanpakken. Steeds vaker ontvangen begrafenisondernemers van gemeenten of steden nieuwe openingsuren of extra regeltjes. De frustratie ligt in het feit dat de openingsuren steeds meer gereduceerd worden. Daarnaast zijn er ook nog gemeenten of steden die de begrafenisondernemers verplicht opleggen om een afspraak te maken.

Een begrafenisondernemer heeft weinig tijd.   Laat staan dat hij of zij naar een stad of gemeente moet gaan na het maken van een afspraak. Het is enorm frustrerend zich te moeten aanpassen aan openinguren die gelijk lopen met het uitvoeren van een uitvaartplechtigheid.

Vanuit het standpunt van een begrafenisondernemer lijkt het er soms op dat gemeenten of steden het hen opzettelijk moeilijk maken.  Bij beperkte openingsuren, zou het toch mogelijk moeten zijn om de aangifte van overlijden online door te kunnen geven en vervolgens de toelating tot begraven of cremeren digitaal te kunnen ontvangen.

Gemeenten of steden die eisen dat er bepaalde documenten gebruikt worden met logo van de stad of gemeente, hebben daartoe geen enkele wettelijke grond om dit te eisen.  Wanneer een arts wordt opgeroepen om een overlijden te komen vaststellen en daarbij verplicht een document moet gebruiken met logo van stad of gemeente, gaat het echt een stap te ver. Dit heeft totaal geen zin. Een document zonder logo van stad of gemeente ongeldig verklaren kent ons inziens geen enkel wettelijk fundament.

Een oplossing voor dit alles zou kunnen zijn dat alle gemeenten in Vlaanderen of in België kunnen werken met een online platform dat uniform is. Hierbij zouden begrafenisondernemers zichzelf kunnen aanmelden en de benodigde documenten online doorgeven. Een heel mooi voorbeeld hiervan is de manier van werken van de stad Antwerpen. Een begrafenisondernemer in Antwerpen zorgt voor de benodigde documenten, verstuurt deze documenten via e-mail naar de stad.  Na 24 uur krijgt hij per e-mail digitaal de toelating tot begraven of cremeren. Ook het uittreksel van overlijden wordt eveneens gemaild.

Eenmaal per maand moeten de begrafenisondernemers aan de stad Antwerpen de originele documenten alsook het rijbewijs en identiteitskaart per overlijden overhandigen in een van de Antwerpse districten. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het in heel Vlaanderen zou kunnen zijn. Deze manier van werken neemt langs de beide kanten frustraties weg. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan zijn tijd nemen en beslist zelf wanneer hij de toegestuurde documenten per overlijden verwerkt. Aan de andere kant moet de begrafenisondernemer zich ook geen zorgen maken want hij weet dat hij na 24 uur de benodigde toelating zal ontvangen. De begrafenisondernemer hoeft zich dan ook niet meer te verplaatsen en wint daardoor tijd. Kostbare tijd.

Het lijkt erop dat bij bepaalde steden of gemeenten er geen vooruitgang maar eerder achteruitgang wordt geboekt. Dit wanneer we leven in een tijd van internet in mobiele communicatie.  Het tart werkelijk elke verbeelding dat de moderne begrafenisondernemer van vandaag nog rekening moet houden met openingsuren die steeds frequenter worden aangepast in het nadeel van de begrafenisondernemer.

Het door steden of gemeenten digitaal ondersteunen van begrafenisondernemers kan alleen maar voordelen hebben en past ook in het besparend beleid van de overheid.  Eens een online platform gebruikt kan worden door begrafenisondernemers heeft men minder personeel nodig dan wanneer men werkt op de klassieke manier.  Want het werk kan optimaler en flexibeler verdeeld worden naar eigen goeddunken.

Dit vind je waarschijnlijk ook leuk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer in:Nieuws