Vrije keuze door derden

Wanneer iemand komt te overlijden is een familie veelal bevangen door emoties.  De diensten die worden opgeroepen, eventueel ambulance, dokter, verpleging of transporten, kunnen de vrije keuze tot het kiezen van begrafenisondernemer, sterk beïnvloeden.

Wanneer deze diensten al dan niet aanwezig zijn bij het overlijden of ervoor al werden opgeroepen, dienen zij als eerste de vrije keuze te vrijwaren.  Nabestaanden zijn op dat moment enorm beïnvloedbaar en zelfs kwetsbaar.

Op dat ogenblik is enkel de familie aan het woord, zij kiezen de uitvaartondernemer zelf.

Enkel de vraag:  “Wie wenst u als begrafenisondernemer?” is de enige vraag die men moet stellen.  Daarna zal de gekozen begrafenisondernemer regelingen treffen voor de eventuele overbrenging van het lichaam.

In de sector weet men dat de keuze van een begrafenisondernemer niet altijd even netjes en correct wordt uitgevoerd.  Net daarom dat we zulke praktijken ter discussie willen stellen.  Want iedereen kan er tegen zijn, toch doen velen het.  Het beïnvloeden van nabestaanden om een bepaalde uitvaartondernemer aan te stellen, gebeurt.  Alle dagen in alle steden van Vlaanderen.

Oneerlijke concurrentie door middel van enveloppen

Of het netjes is, daarover kan men discussiëren, het is wel oneerlijke concurrentie.  Dit kunnen bewijzen is in wezen strafbaar.  Er zijn bewijzen bij begrafenisondernemers die opkomen voor zichzelf en oneerlijke concurrentie tegen willen gaan.  Bewijzen van enveloppen die plotseling op de proppen komen bij het doorverwijzen naar bepaalde begrafenisondernemers.

Uitvaartverzekeringen en het beïnvloeden van de vrije keuze

Diensten die bij het overlijden komen, kunnen de keuze van begrafenisondernemer beïnvloeden, maar zeker ook de uitvaartverzekeringen.  We noemen geen namen of merken.  Het is geen fabeltje te weten dat er bij meldcentrales van uitvaartverzekeringen suggesties worden gedaan.

“U kreeg te maken met een overlijden, wij bieden u begrafenisondernemer x aan.” Het gebeurt.  Ook al heeft de familie jaren dezelfde begrafenisondernemer, op zulke manier kan de keuze beïnvloed worden.

Een keurmerk?

Om de eerlijke concurrentie te behouden kan men best deze stappen overslaan.  Uiteindelijk gaat de begrafenisondernemer om met mensen, mensen die te maken kregen met een overlijden.  Respect naar elkaar toe kan alleen maar ten goede komen.  Een keurmerk zou dit ‘probleem’ eventueel kunnen oplossen? Hoe kan men bewijzen aanbrengen en wat kan men ermee doen?

Deel dit!

2 reacties

  1. Als een keurmerk wordt opgericht kan men zich dan weer afvragen wie het controlerende orgaan wordt, of dit beïnvloedbaar is en of dit volledig onafhankelijk gebeurd. Men kan zich dan ook afvragen waar de lijn wordt getrokken of iemand al dan niet een keurmerk krijgt toegewezen, op basis van dienstverlening, infrastructuur, kostprijs,… Als elke onderneming zichzelf zou respecteren en eerlijk met mensen zou omgaan, zou er helemaal geen nood zijn aan een keurmerk. Het spijtige is dat velen denken dat onze sector gemakkelijk werken is en dat er snel geld valt te verdienen, want, zo zegt men dan, mensen sterven altijd…

  2. Johan Verwerft on

    Een keurmerk of ten minste een controleorgaan lijkt mij inderdaad zéér nuttig, velen schijnen te vergeten dat de begrafenisondernemer een dienstverlener is, meer nog, iemand die de familie bijstaat en adviseert en vooral ook vertrouwenspersoon is. Daarbij komt ook dat hij/zij dag en nacht ten dienste staat en steeds bereikbaar dient te zijn. Het is geen geheim dat de keuze van ondernemer sterk wordt beïnvloed door sommige diensten die al dan niet een spreekwoordelijke “enveloppe” toegestoken krijgen. Wanpraktijken die spijtig genoeg dagelijks voorkomen ( ik moet niet eens moeite doen om er zo een twintigtal op te noemen). Verder heeft het toekennen van een keurmerk NIKS te maken met infrastructuur of kostprijs, het enige waar het om gaat is dat de getroffen familie geen keuze wordt opgedrongen maar het recht heeft om zelf een ondernemer aan te stellen. ik ben er van overtuigd dat de meeste collega ondernemers uit de regio correct werken zij die dat niet doen zouden beter is in eigen boezem kijken!
    Het is inderdaad dan ook jammer dat de vraag gesteld wordt of een keurmerk (controleorgaan) nodig zou zijn? Wel nu, het is net door de vele wanpraktijken van sommige (collega’s ?), dat het hoog tijd wordt om nu eens eindelijk werk te maken van dit gegeven en eindelijk de koe bij de horens te vatten.
    In het belang van de sector lijkt mij dit absoluut geen slecht initiatief, diegene die daar problemen mee zouden hebben keren best eens eerst voor hun eigen deur.

Plaats een reactie