koelingEen overlijden in warme weersomstandigheden vraagt snel om koeling.  Indien de overledene snel gevonden wordt, kan dit zeker.  Wanneer dit niet het geval is, vraagt dit om moeilijkheden.  In de praktijk wordt een overledene snel gekoeld wanneer hij of zij in een ziekenhuis of instelling overlijdt.  De begrafenisondernemer komt tijdig de overledene op openbare weg of thuis ophalen en kan zo tijdig voor koeling zorgen.

Overlijdens verder weg

Er zijn echter overlijdens wanneer de begrafenisondernemer van keuze, contact moet opnemen met een andere begrafenisondernemer verder weg.  Daar het overlijden ver weg heeft plaatsgevonden. Begrafenisondernemers die te maken krijgen met een overlijden in het zuiden van ons land, krijgen soms met rare situaties te maken.  Zo gebeurt het dat een overledene totaal niet gekoeld wordt, wanneer de plaatselijke begrafenisondernemer de papier in orde maakt.  Vroeger kan men de overledene niet ophalen.  Maar ondertussen vraagt dit wel om problemen.

Dit ten koste van de nabestaanden, die hierdoor de mogelijkheid tot groeten en afscheid nemen van hun overledene, wordt ontnomen.  Het gaat zelfs soms zo ver, dat men bij het ophalen van de overledene, meteen cash dient te betalen of men krijgt noch de overledene noch de papieren mee, om te kunnen begraven of cremeren.  Dit tart alle verbeelding, toch gebeurt dit dagelijks.

Vijf dagen zonder koeling, warm weer, in de garage

Een overledene in warm weer, zonder koeling, op de brancard laten liggen, vijf dagen lang, in een garage.  Het gebeurt.  Nabestaanden vragen zich af waarom de overledene niet gekoeld wordt.  Ook de gekozen begrafenisondernemer vraagt zich dat af.  Maar, wat kan men er aan doen?  Wanneer je als begrafenisondernemer van de familie, er vanuit gaat dat de begrafenisondernemer verder weg een koeling heeft en professioneel te werk gaat?  Niets is minder waar.

Bijkomend kan je de vraag stellen, hoe de artsen, die het overlijden en het natuurlijk overlijden vaststellen, hiermee omgaan?  Heeft men dit lichaam wel bekeken?  Hoe legt men dit uit aan de nabestaanden, wanneer het lichaam in dergelijke staat is dat thanatopraxie of make-up de geurhinder van lichaam niet meer kunnen stoppen?  Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden, maar het is niet evident.

Een gepeperde factuur er bovenop

Vaak wordt de gekozen begrafenisondernemer die zorgt voor de uitvaart, een gepeperde factuur gegeven of verstuurd.  Ook dit heeft in het verleden al voor problemen gezorgd.  Soms loopt het zo ver, dat dit door nabestaanden en gekozen begrafenisondernemer, in de rechtbank wordt uitgevochten met de lokale begrafenisondernemer die de papieren in orde maakte en de gepeperde factuur verstuurde naar de gekozen begrafenisondernemer.

Het zijn uitzonderingen.  Elke overledene verdient met respect te worden behandeld.  Dit respect omvat ook koeling en zorg.  Ongeacht waar men komt te overlijden.  Behoort koeling niet tot de essentie bij de job van begrafenisondernemer?  Niet overal wordt dit even nauwkeurig toegepast, hoewel dit enkel kan leiden tot een betere dienstverlening naar nabestaanden en collegae begrafenisondernemers.

Deel dit!

Plaats een reactie