De crematoria in Vlaanderen hebben voldoende capaciteit om te voldoen aan de behoefte. En er zal in de toekomst ook voldoende capaciteit zijn om stijgende vraag naar crematies bij te houden. Dat blijkt uit een behoeftestudie van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) die het persagentschap Belga kon inkijken. De studie is uitgevoerd op vraag van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

Vorige week nog trokken de crematoria aan de alarmbel. Omdat steeds meer mensen kiezen voor crematie in plaats van een klassieke begrafenis, dreigen sommige crematoria de toestroom niet meer aan te kunnen. Dat was althans te horen bij het crematorium van Kortrijk, één van de negen crematoria in Vlaanderen. In Kortrijk vreest men mensen te moeten weigeren tegen het einde van het jaar.

“Die kans is zeer reëel”, zei directeur Jan Sabbe. “Vooral als we bijvoorbeeld al vroeg een strenge winter zouden krijgen, waardoor het aantal sterfgevallen zou stijgen. En dan moeten we ofwel via het principe eerst komt, eerst maalt werken, ofwel alleen nog mensen toelaten uit de aangesloten gemeenten om de toestroom af te remmen. Maar leg dat maar eens uit.”

Maar uit de behoeftestudie van de Vlaamse overheid blijkt nu dat er momenteel in de Vlaamse crematoria eigenlijk voldoende capaciteit is en dat er ook in de toekomst geen capaciteitsproblemen te verwachten zijn.

Stijgende trend

Er is onmiskenbaar een stijgende trend in het aantal crematie. Tussen 2007 en 2014 is het aantal crematies gestegen van bijna 30.000 naar ruim 39.000. Verwacht wordt dat het aantal crematies verder zal stijgen naar ruim 48.000 in 2020 en zelfs bijna 60.000 in 2050.

Maar er is voldoende capaciteit om aan die (stijgende) behoefte te voldoen, stelt de studie. Zo telt Vlaanderen momenteel negen crematoria met in totaal 33 ovenlijnen. In 2014 waren er 39.000 crematies of omgerekend 3,85 crematies per ovenlijn per dag. Dat is ruim onder de maximumcapaciteit van zeven crematies per ovenlijn/dag.

Drie nieuwe crematoria

De groeiende behoefte in de toekomst kan worden opgevangen door de bijkomende crematoria. Zo zijn er plannen voor drie bijkomende crematoria, in Lommel, Aalst en Oostende, waardoor het aantal ovenlijnen vanaf 2018 zou stijgen naar 40.

“In 2020 zullen de crematoria over 40 ovenlijnen voor 48.360 crematies beschikken of gemiddeld 3,94 crematies per ovenlijn per dag. Het gemiddelde van 3,94 crematies per dag per ovenlijn zal dus ongeveer hetzelfde zijn als in 2014 en zelfs in 2050, zou het gemiddelde slechts 4,86 bedragen. Gemiddelden die ruim onder de mogelijke 7 crematies per dag per ovenlijn blijven”, luidt het.

Een rekensom met 40 ovenlijnen en 307 werkdagen per jaar levert in de toekomst een maximale capaciteit op van bijna 86.000 crematies per jaar. “Zelfs in 2050, met een schatting van 59.745 crematies in het Vlaams gewest, is er ruim voldoende capaciteit (marge van 26.215 crematies) met de voorziene 40 ovenlijnen”.

bron: Belga – VRT op 10-8-2015

Deel dit!

Plaats een reactie