mortuariumZijn prijzen van mortuaria wel altijd even duidelijk?  Dat is een vraag die gesteld werd in Nederland, maar ook hier in ons land van toepassing kunnen zijn.  Op Nederland 1 was er zaterdag een programma die bepaalde wanpraktijken in mortuaria van ziekenhuizen aan het licht bracht.  Deze praktijken gaan zowel over de verzorging van de overledene als de kosten die aan nabestaanden werden doorgerekend, die eigenlijk niet van toepassing waren.

Overledenen die geen basis zorg kregen

Hoe vaak gebeurt het niet dat men als begrafenisondernemer iemand ophaalt die helemaal geen verzorging heeft gekregen?  Dit kan in verschillende instellingen gebeuren, in woonzorgcentra of ziekenhuizen.  De ogen niet gesloten, de mond niet gesloten en allerlei infusen zijn niet netjes verwijderd.  Het vormt bijna een beeld dat men als overledene geen verzorging hoeft te krijgen.  Ofwel denkt men dat dit de job is van de begrafenisondernemer.

Dat dit de job is van de begrafenisondernemer, kan zeker niemand ontkennen.  Toch moet men rekening houden met de plaats en instelling waar deze persoon komt te overlijden.  In het ziekenhuis moeten toch de eerste zorgen worden toegediend?  Het sluiten van mond en ogen en het wassen van het lichaam, horen toch bij een basisverzorging, alvorens de overledene naar het mortuarium wordt overgebracht.

Hoe zit de kost van een mortuarium in elkaar?

Verder is het voor nabestaanden niet altijd even duidelijk hoe de kost van een mortuarium van een ziekenhuis in elkaar zit.  Ziekenhuizen in België hanteren meestal een dagtarief, na ongeveer 24 tot 48 uur.  Dit wil zeggen dat men 24 of 48 uur na het overlijden een dagtarief zal aanrekenen, per “ligdag”.  Maar weet de consument wel hoe dit werkt?  Wordt de consument hiervan voelde geïnformeerd?  Veelal, als de overledene lang in het mortuarium blijft liggen, komen de kosten van de ligdagen op de ziekenhuisfactuur te staan.  Soms wordt de kost doorgerekend aan de gekozen begrafenisondernemer.

Het wachten op externe kosten van mortuaria, zijn voor begrafenisondernemers niet altijd zo evident.  Wanneer weet je dat een ziekenhuis externe kosten aan u zal doorrekenen?  Ziekenhuizen waarmee zelden mee wordt samengewerkt, kunnen kosten sturen, maar daarvan is de begrafenisondernemer niet altijd van op de hoogte.  Facturen worden soms maanden na de uitvaart opgestuurd, hetzelfde voor de ziekenhuisfactuur, die soms maanden op zich laat wachten.

Geen evidentie voor de uitvaartondernemer, die al lang zijn factuur opgemaakt heeft en daarna nog eens een factuur met kosten binnen krijgt.  Het vraagt om goede en duidelijke afspraken.  Een duidelijke communicatie, wanneer men het lichaam komt ophalen, meteen een kostenanalyse op papier, zou handig zijn.  Zo weet de begrafenisondernemer of hij kosten moet doorrekenen die door het mortuarium gemaakt zijn.

In de reportage van Nederland 1, werden 91 ziekenhuizen gevraagd om tarieven van hun mortuarium.  Een derde kon niet antwoorden op die vraag.  Wat neerkomt op een gebrek aan transparantie.  Bij vergelijking bij de andere ziekenhuizen die wel hun dagprijzen voor hun mortuarium gaven, was er één ziekenhuis die €160 per dag vroeg.  Hierin moet volgens de begrafenisondernemer in het programma, een basis verzorging inbegrepen zijn.

Deel dit!

Plaats een reactie